Comuna Turcoaia încearcă de ani de zile să-şi modifice graniţa de hotar, în acord cu suprafaţa pe care o deţinea anterior anilor 1963 – 1964 – arată deputatul Anişoara Radu la începutul interpelării adresate pe 3 octombrie viceprim – ministrului şi ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Sevil Shhaideh.

În vederea stabilirii graniţei de hotar a u.a.t. comuna Turcoaia, parlamentarul prezintă punctul de vedere al autorităţilor locale, anume că, de la 5.347 ha teren arabil, cât ar fi deţinut în 1966, comuna în cauză a rămas doar cu 1.501,57 ha, iar că după 1990, prin acte emise de Comisia Judeţeană de Fond Funciar, s-au mai retrocedat terenuri în suprafaţă totală de 1.204,19 ha. Cu toate acestea, taxele şi impozitele aferente acestor terenuri sunt încasate în continuare de comunele Cerna şi Greci, „graniţa de hotar nefiind modificată corespunzător. U.A.T. Turcoaia a încercat în 2016 modificarea limitei de hotar printr-o hotărâre judecătorească. Tribunalul Tulcea a reţinut în încheierea din 21 noiembrie 2016 că, referitor la obiectul acţiunii de grăniţuire, practica şi doctrina sunt unanime în a considera că pe calea acţiunii judecătoreşti nu se creează un nou hotar între cele două proprietăţi, pronunţându-se o hotărâre declarativă de drepturi, nu şi una constitutivă”. Desigur, instanţa nu avea competenţă în stabilirea limitelor de hotar, aceasta impunându-se (eventual) doar prin modificare legislativă, conform prevederilor Legii nr. 215/2001.

Printr-o hotărâre din 2015 a Consiliului Local Turcoaia s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 79 ha, aflat în proprietatea privată a u.a.t. comuna Turcoaia şi aflat în prezent în zona de reconstituire a dreptului de proprietate a comunei Cerna. C.L.T. Cerna a atacat hotărârea în contencios administrativ, solicitând anularea hotărârii, susţinând că terenul se află pe teritoriul administrativ al u.a.t. Cerna. În iulie 2017, Tribunalul Tulcea a respins acţiunea C.L.T. Cerna ca nefondată.

Mai mult, u.a.t. a trimis un memoriu Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului, din cadrul Camerei Deputaţilor, în care prezintă în amănunţime situaţia de fapt şi cere sprijin pentru cuprinderea în interiorul hotarului comunei Turcoaia a parcelelor constituind suprafaţa de 1.204,19 ha.

Conchizând că „nu pare a exista o altă soluţie în afara modificării legislative prin care să fie clar delimitate hotarele u.a.t.-urilor în cauză”, deputatul Anişoara Radu solicită ministerului să întreprindă măsurile necesare pentru „stabilirea pe cale legislativă a hotarelor u.a.t. comuna Turcoaia, u.a.t. comuna Cerna şi u.a.t. comuna Greci”.