Cu o săptămână înainte de începerea şcolii, de la Direcţia de Sănătate Publică Tulcea şase şcoli gimnaziale, şapte grădiniţe şi un internat şcolar nu au primit autorizaţie sanitară de funcţionare, unităţi şcolare la care se adaugă şi cazul excepţional de la Dorobanţu acolo unde în urma unui incendiu în 5 august au fost afectate două corpuri de clădire al Şcolii gimnaziale Dorobanţu.

Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, ec. Mihaela Nicolau, din totalul celor 138 de grădiniţe, pentru 131 s-a acordat autorizaţia sanitară iar pentru 7 dintre ele a fost respinsă documentaţia pentru neconformităţi. Fără excepţie cele şapte grădiniţe sunt din mediul rural, majoritatea dintre ele din localităţi izolate din Delta Dunării, cu precizarea că toate cele 41 de unităţi în care sunt preşcolari din municipiul Tulcea şi oraşele Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina sunt autorizate sanitar.

În ceea ce priveşte şcolile primare şi gimnaziale din judeţul nostru dintr-un total de 99 au primit autorizaţia sanitară un număr de 93, în timp ce pentru 6 şcoli a fost respinsă documentaţia pentru neconformităţi. Toate cele 22 de şcoli primare şi gimnaziale din mediul urban, municipiul Tulcea şi oraşele Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina sunt autorizate sanitar.

Lista unităilor şcolare neutorizate de căre Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

Şcoala Primară şi Grădiniţă  din sat Periprava, comuna C.A.Rosetti

– fără sursa de apă

– clădire veche nereabilitata . 

Şcoala Primară şi Grădiniţă  din sat Letea, comuna C.A.Rosetti :

  cu  plan  de  reabilitare   : Notificarea  nr.275/26.06.2018 – „Reabilitare,modernizare şi dotare Şcoala Primară din satul Letea, comuna C.A.Rosetti, jud.Tulcea” ( Condiţie: să se asigure apă potabilă ! )

– fără sursa de apă

– clădire veche nereabilitata .

Şcoala Gimnazială nr. 3 din comună Chilia-Veche :

  cu  plan  de  reabilitare   : Notificarea  nr.81/28.03.2016    „Reabilitare şi Modernizare Şcoala 3” 

– clădire nereabilitată

– nu e funcţională, e în conservare, cursurile se ţin în cele două scoli din localitate.   

Şcoala Primară şi Grădiniţă din sat Caraorman, comuna Crişan : 

– fără sursa de apă 

Grădiniţa din satul Poşta, comuna Frecatei :

  cu  plan  de  reabilitare : Notificarea nr.258/08.08.2016 „Reabilitare Şcoala  Primară Poşta”

– clădire veche, parţial reabilitată (doar utilităţile au fost reabilitate)                                         

– în satul Poşta funcţionează doar grădiniţă cu program normal .

Şcoala Gimnazială şi Grădiniţă din satul Cataloi, comuna Frecatei :

    cu  plan  de  reabilitare : Notificarea nr.150.09.08.2016 – „Reabilitare Scoala Gimnaziala Cataloi”

– clădire veche, nereabilitata .

Şcoala Gimnazială din comuna Izvoarele  :

  cu  plan  de  reabilitare: Notificarea nr.33/15.02.2016  – „Reabilitare şi Modernizare Şcoala Gimnazială Izvoarele”

  grup sanitar subdimensionat  pt.numărul de elevi

  clădire nereabilitată.

Grădiniţa cu program normal  din sat  Nicolae Bălcescu, comuna Nalbant

  clădire nereabilitata

– grupuri sanitare situate în exteriorul incintei, necorespunzătoare.

Grădiniţa din sat Iazurile, comună Valea Nucarilor :

– cu  plan  de  reabilitare : Notificarea nr.390/14.11.2016  – „Reabilitare Scoala Sat Iazurile”

– clădire veche, nereabilitata

– în satul Iazurile funcţionează doar grădiniţă cu program normal .

Internatul Liceului Tehnologic din comună Topolog :

– nu s-au respectat cerinţele din proiect:

– lipsa circuitului funcţional : spălătorie – lenjerie                    

– lipsa cabinetului medical.

În ceea ce priveşte colegiile şi liceele tulcene, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, toate 19 au primit autorizaţia sanitară nefiind semnalate neconformităţi la nicio astfel de unitate de învăţământ la fel cum nu a fost constatată nicio neconformitate nici la cele 10 cantine şcolare ce au făcut obiectul controalelor reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea.

Lipsa apei potabile, principala cauză a neautorizării

Ca şi în anii trecuţi, principala cauză a neautorizării sanitare a unităţilor de învăţământ este şi de această dată lipsa apei potabile din şcoli. Iar marea majoritatea a şcolilor cu astfel de probleme sunt din acele localităţi izolate din Delta Dunării în care nici pentru populaţie nu se furnizează apă potabilă.

„Numărul unităţilor de învăţământ fără autorizaţie sanitară din partea Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea este asemănător cu cel din anii trecuţi, marea majoritate a grădiniţelor, şcolilor, colegiilor şi liceelor, precum şi a cantinelor şi internatelor şcolare fiind autorizate din punct de vedere sanitar. Ca de obicei lipsa apei este principala cauză a neautorizării unităţilor de învăţământ, însă mai sunt şi clădiri în care se fac lucrări de modernizare iar până la finalizarea acestora nu se poate autoriza sanitar activitatea şcolară. Sunt probleme la unităţile şcolare din Periprava, Letea, Chilia Veche, Caraorman, Cataloi, Izvoarele, Nicolae Bălcescu sau grădiniţa din Iazurile. Nu sunt probleme grave şi în cazul unităţilor şcolare din deltă, acolo unde lipsa apei potabile este problema, probabil că şi anul şcolar următor primăriile vor încheia contracte de prestări servicii cu furnizori de apă la bidoane şi activitatea şcolară se va desfăşura normal. În schimb acolo unde sunt lucrări în execuţie, vom merge din nou în control la finalul lucrărilor care s-ar putea încheia înainte de începerea şcolii, adică înainte de 10 septembrie 2018”, a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Tulcea, ec. Mihaela Nicolau..