APIA desfăşoară în perioada 1 februarie-10 iunie a.c. o amplă campanie de informare a fermierilor privind cererile de sprijin pe suprafaţă sub sloganul „Fii fermier european! Depune la APIA cererea de sprijin!”. Se referă la informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2013 şi la modalitatea de accesare. APIA va organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor, respectiv a administraţiilor agricole din pri­mării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2013, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă. Accent se va pune pe completarea electronică a decla­raţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv de schiţare corectă, online, a parcelelor, pe obligativitatea fermierilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate. Primirile de cereri se vor derula în perioada 1 martie-15 mai a.c., respectiv 10 iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.