Cu finanţare PNDL aprobată vor prinde contur, în perioada imediat următoare, o serie de obiective de strictă necesitate pentru comunitatea din Somova, asigurându-se astfel îmbunătăţirea infrastructurii rutiere locale, creşterea numărului de persoane beneficiare de elemente de bază, acces la sistemul centralizat de epurare a apelor uzate, creşterea numărului de săteni beneficiari de aşezăminte culturale modernizate, dispensare medicale moderne, un mediu civilizat de educare a copiilor.

Grădiniţă nouă. Valoarea investiţiei pentru obiectivul „Grădiniţă cu program normal”, cu finanţare PNDL se ridică la 2.518.641 lei. Grădiniţa va fi dotată cu mobilier specific, nou, echipată cu centrală termică, magazie de lemne, chioşc-umbrar în curte, loc de joacă pentru copii. Mai bine de 60 de copii vor beneficia de această instituţie şcolară.

Canalizare şi staţie de epurare. Este un obiectiv de importanţă majoră pentru comunitatea din Somova, cu o valoare investiţională de 6.133.813 lei. „Canalizarea menajeră în sistem integrat, staţie de epurare şi amenjare căi de acces la staţia de epurare” înseamnă staţie de epurare cu o capacitate de 532 mc/zi, colectoare de canalizare a apelor uzate menajere, 3 staţii de pompare, reţea de canalizare sub presiune, racorduri la limita proprietăţilor.

Investiţii „pe ţeavă”. În fază de proiectare şi demersuri pentru obţinerea finanţării sunt obiectivele de investiţii „Reabilitare dispensar – Somova” şi „Reabilitare iluminat public pe stâlpi existenţi- Somova”, ambele proiecte cu finanţare PNDL. De asemenea, în fază de proiectare se află „Modernizare străzile Plevnei şi Griviţei – Somova”, pentru care se solicită finanţare prin GAL Dobrogea de Nord.