În ședința ordinară din această lună, Consiliul Județean aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare spaţiu pentru instalare RMN Spitalul Județean de Urgență Tulcea”.

Bani europeni

La momentul actual, Consiliul Județean Tulcea face demersurile necesare în vederea implementării acestui obiectiv de investiție, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, scopul acestui proiect fiind creșterea accesului populației din euroregiune la servicii de sănătate de calitate.

Prin acest proiect, spun inițiatorii, se dorește creșterea gradului de sustenabilitate a sistemului de servicii de sănătate, îmbunătățirea sănătății publice și încurajarea tehnicilor moderne în acest domeniu.

În corpul A, la parter

Mai exact, se arată în raportul de specialitate, se propune amenajarea unui spațiu necesar instalării echipamentului RMN la parterul corpului A al clădirii Spitalului Județean de Urgență Tulcea, în jumătatea sudică a acestuia. Ca urmare, se propune studierea unor soluții tehnice pentru desfacerea finisajelor și instalațiilor  existente, respectiv remodelarea spațiului prin lărgirea sau efectuarea golurilor de uși, dar și consolidarea planșeului aferent camerei de examinare, suplimentarea puterii instalate în vederea asigurării consumului de energie electric (în conformitate cu toate caracteristicile tehnice ale echipamentului).

Valoarea investiției este de 555.191,04 lei cu tot cu TVA, iar durata estimată este de o lună.

Achiziție prin BIRD

Obiectivul de investiții vizează obținerea și instalarea unui aparat de investigații medicale cu rezonanță magnetică RMN, ce va fi achiziționat de către Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Echipamentul vine dacă avem spațiu amenajat

Echipamentul va fi livrat de către Unitatea de Management a Priectului din cadrul Ministerului Sănătății și va fi transferat către spital cu proces verbal de transfer fără plată, condiționat de amenajarea, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea, a amplasamentului pentru acest echipament.

Termenul de livrare a echipamentului este sfârșitul lunii aprilie a anului curent.