teren culturiScopul final al instruirii personalului APIA care are în fișa postului atribuții privind activitatea de control pe teren este acela de a se gestiona cât mai eficient și rapid cererile unice de plată în vederea efectuării plăților directe aferente campa­niei 2017. Iar primele plăți pentru fermierii îndreptățiți la subvenție vor începe din 15 octombrie, reprezentând un avans din subvenția totală, astfel ca din luna decem­brie să înceapă plățile regulare. Pentru ca termenele promise de APIA, cu plata subvenției, să fie respectate, iar în teren, inspectorii de control să știe ce controlează, problematica instruirii s-a axat pe fluxul de lucru din activitatea de control, atribuțiile și responsabilitățile pentru fiecare activitate de control, etapele realizării controlului pe teren, trasabilitatea și documentarea deciziei inspectorului de control, modul cum se aplică procedurile de control în teren și evidențierea actualizărilor pentru anul 2017. Inspectorul APIA trebuie să aducă clarificări și soluții unitare pentru rezolvarea unor situații din teren, modul de completare a raportului de control și introducerea datelor în sistem, să monitorizeze controalele pe perioada campaniei, erorile de control identificate în misiunile de audit intern și extern, să prezinte elemente noi de control etc.

Numărul de exploatații și numele fermierilor care au avut „norocul” să pice în eșantionul de control, la nivelul județului Tulcea, va fi cunoscut peste câteva zile, odată ce demarează și controalele pe teren.