APIA-plata-subventii-fermieriSubvenţia în avans, pe bază de adeverinţă, este o modalitate de finanţare a fermierilor pentru realizarea activităţilor curente din fermă şi se practică în fiecare an. Respectiv, cei care au de primit subvenţie pentru anul curent, scot adeverinţă de la APIA, care atestă că fermierul care solicită împrumutul are de primit bani, dar mai târziu.

În baza protocolului APIA-bănci, fermierul obţine împrumutul.

Astfel, fermierii vor beneficia şi în acest an de adeverinţe-punte eliberate de APIA pentru contractarea de împrumuturi bancare garantate cu sumele care urmează să fie încasate din subvenţii. APIA va începe eliberarea adeverinţelor cu care fermierii să-şi garanteze împrumuturile bancare imediat după finalizarea controlului administrativ al cererilor unice depuse în campania 2017. Există o reglementare europeană conform căreia un fermier poate beneficia de adeverinţă de la APIA şi dacă femierul respectiv este în eşantionul de control şi încă nu a fost controlat.

Conform şefului APIA, din data de 15 octombrie vor demara plăţile în avans la subvenţia pe suprafaţă, aferentă campaniei 2017.