Într-un format cu totul şi cu totul atractiv a apărut noul număr al „Stelei Dobrogei”, revistă de cultură editată de Asociaţia Scriitorilor „Aegyssus” din judeţul Tulcea.

Nr. I, anul I, mai 2018 (serie nouă II), al acestei reviste trimestriale de cultură impresionează prin mai multe. Începem, deşi e contestabil, cu factorul cantitativ: chiar şi într-o revistă cu această cadenţă este dificil să obţii material pentru 160 de pagini. Al doilea criteriu de apreciere este cel calitativ; felurimea genurilor publicate este îmbogăţită de calitatea titlurilor. Al treilea motiv de preţuire este cel grafic, iar aici vom menţiona munca făcută de Adrian Pal Jr. începând cu prima copertă, pe care este reprodusă la înalt nivel lucrarea sa, „Independenţa Dobrogei”.

Printre culorile caleidoscopului spiritual se află „Mihai Eminescu, precursor al făuritorilor Marii Uniri”, de Gheorghe Bucur, „Cărticica noastră sfântă”, de Carol Feldman, „«Vânzător de amintiri», Elena Netcu”, de Oana – Gabriela Agache, „1 Mai” – fragment din romanul „Caramfiii” al lui Ştefan Zăvoiu, „Timpul şi răstimpul. Sau despre valorile fundamentale ale fiinţei”, de Ernesto Mihăilescu, „Municipiul Tulcea, Monumentul Independenţei”, de Ionaş Popescu, „Baba Dochia şi triada feminină”, de Dan Arhire, „Gasser Günther Forst”, de Adrian Pal Jr., „Biserica «Sf. Voievozi» Chilia Veche”, de Nicolae Ariton, „Despre Olimpiu Vladimirov sau cum se poate vindeca faţa urâtă a lumi…”, de Gheorghe Şeitan, „Medalion Remember: Stela Dobrogeanu – Perdix (1928 – 2016)”, de Mircea Marcel Petcu, „Poezii…”, de Ştefan Romeo Ghioc (1944 – 2011) şi multe, multe altele, la fel de valoroase.

În „Cuvântul de binecuvântare”, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, apreciază că „După o scurtă pauză, de aproape 4 ani de zile, «Steaua Dobrogei», cea mai veche publicaţie locală din Dobrogea, revenită la 1878 la trupul României, îşi reia cu forţe proaspete frumoasa activitate culturală pe care a depus-o cu numeroase jertfe în cei peste 140 de ani de la apariţia primului său număr. Ne bucură să ştim că această prestigioasă publicaţie, căreia i-am resimţit lipsa în acest timp, prin ostenitorii ei, doreşte să marcheze cum se cuvine, în acest an centenar pentru România, şi aniversarea celor 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Ţară. … Acum, la început de nou drum, dorim colectivului redacţional şi cititorilor toate doririle de bine, mult succes şi ajutor de la Dumnezeu pentru răspândirea luminii culturii în întreg spaţiul dobrogean şi nu numai”.

În acelaşi ton, poate mai emoţionant, scrie şi Mircea Marcel Petcu: „Mă gândesc… N-am trăit doar într-un cerc de oră! N-am lăsat secundele s-o ia nedrept în faţa unor minute! N-am fost indiferent, deci! Aşa am fost mereu, într-o continuă schimbare! Şi sper ca noi, cei de astăzi, acum, în anul centenarului, V. H. Baumann, C. Bejenaru, Gh. Bucur T. Caraşca, I. Gheorghiţă, E. Netcu, pr. Felix Lucian Neculai, Gh. Şeitan şi cei care se vor alătura acestei echipe a noii «Steaua Dobrogei» să continuăm podul de cuvinte frumoase lăsate de înaintaşi şi să ducem flacăra bucuriei, speranţei, iubirii cât mai departe!”.

Lansarea seriei 2018 (serie nouă II) s-a produs joia trecută, la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”, cu membri ai colectivului de redacţie, membri fondatori, colaboratori şi mulţi prieteni.