Asociaţia Aşezămintelor Cul­tu­rale din România (Case de Cul­tură, Cămine Culturale, Centre Culturale) organizează în cola­bo­rare cu Centrul Judeţean de Cul­tură Prahova în perioada 19 – 22 martie 2015 la Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Buşteni, a 2-a ediţie a colocviului „Coregrafia dansului tradiţional astăzi”.

Vor participa maeştri core­grafi, instructori, profesori, dansatori, di­rectori de instituţii culturale, re­fe­­renţi şi personalităţi din dome­niul culturii şi artei, care sunt interesate în păstrarea dansului tradiţional românesc.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!