La invitația președintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, și a conducerii Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime, aproape o sută de reprezentanți din regiunile membre au discutat despre rolul regiunilor în strategiile actuale și viitoare pentru Dunăre și Marea Neagră în raport cu instituțiile europene . În mesajul său transmis participanţilor, Victor Ponta, premierul României, a spus: „Credem cu tărie că este nevoie de inițiative regionale care nu trebuie neapărat să fie inițiate la nivel central. Cred cu tărie că acțiunile regionale întreprinse pot deschide noi perspective și noi orizonturi “.

Într-o declarație finală, autoritățile regionale au subliniat nevoia de a fi consultate în procesul de pregătire a programelor de finanţare viitoare, în scopul de a asigura adaptarea acestora la aspirațiile cetățenilor, întreprinderilor și societății civile.

Declaraţia de la Tulcea (citită de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu)

„Anul 2013 este decisiv în procesul de pregătire pentru implementarea strategiilor, politicilor şi bugetelor Uniunii Europene pentru viitoarea perioadă de programare, 2014-2020. Confruntate cu provocări semnificative,  dar cu un mare număr de atuuri, sud-estul Europei vrea să profite de această perioadă de programare pentru a câștiga locul care îi revine la nivel european şi pan-european cu privire la dezvoltarea sa durabilă.

În perioada următoare, strategiile macro-regionale și abordările pentru bazinele maritime vor deveni tot mai importante ca si cadru pentru mobilizarea diferitelor politici europene. Comisia Europeană are o primă evaluare a Strategiei Dunării, adoptată de Consiliu în aprilie 2011. Pe această bază și pe baza primelor rezultate ale Strategiei pentru Marea Baltică adoptata în octombrie 2009, se pregătesc recomandările viitoare pentru continuarea acestei politici. Se are în vedere creşterea valorii adăugate, precum si pregătirea abordărilor similare  viitoare în alte zone din Europa, începând cu zona Adriatică – Ionică şi, posibil cu Marea Neagră.

CRPM sprijină cu tarie aceste evoluții macro-regionale. Având implicare activă în șase comisii geografice, această organizație vrea să joace un rol în implementarea acestora, pe baza experienței sale de peste 20 de ani în elaborarea de programe și proiecte cu caracter transnațional. Acesta include promovarea rolului autorităților regionale în definirea strategiilor și planurilor de acțiune și implementarea lor operațională. Aceasta organizație doreşte, în acelaşi timp, ca strategiile maritime promovate şi de Comisia Europeană să fie implementate în conformitate cu strategiile macro-regionale și chiar să le îmbunătățească.

Atât teritoriul, cat si spațiul european nu se opresc la granițele Uniunii Europene. Acesta include țările vecine, dintre care unele sunt angajate în efortul de a adera la UE. Strategiile macro-regionale și pentru bazinele maritime trebuie să includă vecinii meridionali, orientali și nordici ai Uniunii Europene, precum şi instrumentele si programele europene puse în slujba  strategiilor care trebuie să fie formate și puternice, din punct de vedere financiar, cu scopul de a îndeplini această cerință. Așa cum a solicitat Consiliul și Parlamentul European, Politica Europeană de Vecinătate trebuie, pe cât posibil, să fie în serviciul strategiilor macro-regionale.

Din motive geopolitice și istorice, Sinergia Mării Negre, lansata în 2007, nu a atins un nivel de maturitate echivalent cu cel al strategiilor macro-regionale “etichetate” de către UE. Cu toate acestea, aceasta a condus la un program de cooperare transfrontalieră “Bazinul Mării Negre”, 2007 – 2013, care a fost întâmpinat cu un mare entuziasm în rândul părților interesate și al cetățenilor. Bugetul UE alocat este departe de așteptările lor. Acest program este crucial, deoarece permite crearea de relații inter-organizaționale si de rețele care conduc la dezvoltarea economică într-un climat linistit.

Acest program trebuie să fie continuat – cu sprijinul financiar al viitorului instrument european de vecinătate – și întărit, concentrându-ne pe măsurile care au generat cel mai mare interes. Autoritătile regionale doresc să fie consultate în procesul de pregătire al următorului program operational.

Toți actorii transnaționali sunt invitați să participe și să dezvolte parteneriate importante între ei, inclusiv cu Comisia Balcanică şi a Mării Negre din CRPM și Comisia Economică a Mării Negre (BSEC).

Implementarea Strategiei Dunării a dat deja primele rezultate satisfăcătoare, însă Comisia dorește să-şi  îmbunătățească guvernanța, inclusiv printr-o mai bună implicare a Regiunilor în acest proces.

Această macro-regiune va fi sprijinită pentru perioada următoare pe un program trans-național dedicat, co-finanțat de FEDR, ceea ce reprezintă un progres real. Prin urmare, este necesar ca si Comisia și statele în cauză sa se asocieze cu autoritățile regionale pentru pregătirea programului operațional pentru perioada 2014-2020. Referitor la tematice precum accesibilitatea și dezvoltarea durabilă, mobilizarea expertizei regionale este esențială pentru obținerea de rezultate concrete. In aceasta privința,  ,,regiunile – tampon” ca județul Tulcea, vor permite crearea legăturii între bazinul hidrografic al Dunării și Marea Neagră. In final, dar nu in ultimul rând, implicarea factorilor de decizie si a societatii civile este, de asemenea, vitala.

Strategia maritimă integrată pentru Marea Neagră. este așteptată cu nerăbdare de către regiunile locale, care au salutat disponibilitatea Comisiei Europene de a o iniția în a doua jumătate a anului 2013, și de a o vă pune la dispoziție pentru a putea contribui la acest demers. Experiența Conferinței Regiunilor Periferice Maritime din Europa  și rețeaua sa partenerială, în special cu privire la Gestionarea Integrată a Zonelor de Coastă și Amenajarea Spațiului Maritim, s-ar putea dovedi a fi folositoare in aceasta privința si sa devina instrumente care sa promoveze, inter alia, integrarea de mediu.

Participanții seminarului de la Tulcea solicită Conferinței Regiunilor Periferice Maritime din Europa  de a trimite aceste propuneri si recomandari spre analiza si urmarire către instituțiile şi autoritățile competente.”