Ministerul Educației a anunțat structura noului an școlar precum și modul în care se va desfășura programul „Săptămâna Altfel”, infomaţiile fiind incluse într-un Ordin aprobat săptămâna aceasta de Guvernul României.

Potrivit actului normativ, anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepţie vor face clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar având 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se vor încheia pe data de 29 mai 2015. De asemenea, elevii claselor a VIII-a vor lua vacanţă pe data de 12 iunie 2015.

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Elevii vor reveni la şcoală după vacanţa de vară pe data de 15 septembrie, iar prima vacanţă din semestrul I va începe pe data de 19 decembrie. În perioada 1 – 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă a fost planificată de sâmbătă, 20 decembrie 2014  până duminică, 4 ianuarie 2015. De asemenea, vacanţa intersemestrială a elevilor se va desfăşura în perioada 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015.

Cursurile din cel de-al doilea semestru încep pe data de 9 februarie şi se vor încheia pe data de 10 aprilie, când începe vacanţa de primăvară. Elevii vor reveni la şcoală pe data de 20 aprilie, iar vacanţa de vară va începe pe data de 19 iunie 2015.

Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

„În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale sau ai comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie. După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia”, se precizează în actul normativ aprobat de Guvern.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014. Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.

„În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin”, se mai precizează în document.

Calendarul examenelor sau evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale sau a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.