CRPM* Cu culoarul TEN-T Rin-Dunăre

În perioada 09-11 martie 2017, în Gozo, Malta, a avut loc Biroul Politic al Confe­rinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, organism internaţional de colaborare regională, în cadrul căruia Consiliul Judeţean Tulcea deţine vicepreşedinţia cu portofoliul Politicii de Vecinătate, repre­zentând totodată România în Biroul Politic. Delegaţia Consiliului Judeţean prezentă la Biroul Politic al CRPM a fost compusă din Vasile Strat, administratorul public al judeţului, Alexandru Dan-Munteanu, consilier judeţean şi Mircea Iordache, consilier superior în cadrul Biroului Comunicare, Relaţii Externe, Anticorupţie şi Promo­varea Judeţului.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!