Anul trecut, mediatorii sanitari din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară, în baza competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului, s-au adresat unui număr de 2.975 persoane catagrafiate din care 43 persoane au fost înscrise pe listele medicilor de familie.

„În cursul anului 2017, mediatorii sanitari au derulat activităţi de educare a comunităţii rome pentru sănătate, de promovare a sănătăţii, reproducerii şi a planificării familiale, medierea relaţiei dintre beneficiarii de etnie romă şi medicii de familie, informare asupra necesităţii vaccinărilor, utilităţii tratamentului medicamentos şi a posibilelor reacţii adverse, a igienei personale, educarea mamelor pentru măsurarea temperaturii la sugari“, se arată într-un  raport realizat de reprezentanții Direcției de Asistență și Protecție Socială.

De asemenea, au fost identificate 50 de gravide şi 49 de lăuze şi monitorizate în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum. În plus, s-au efectuat 2.752 vizite la domiciliul persoanelor de etnie romă cu scopul de a identifica nivelul de cunoştinţe şi nevoile de educaţie referitoare la o viaţă sănătoasă.

Tot în cursul anului trecut, au fost sprijinite 26 persoane din care 18 copii şi 8 adulți pentru înscrierea pe listele medicului de familie.

„În campaniile de imunizare au fost mobilizaţi 759 copii din care 441 au fost vaccinaţi, 128 contraindicaţi vaccinului, 187 neprezentaţi și 3 au fost planificaţi la o dată ulterioară din cauza lipsei vaccinului“, se mai arată în raportul DAPS Tulcea.