În luna decembrie a anului trecut a fost aprobată, în plenul Legislativului Județean, H.C.J. nr. 205 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018.

Pentru Aeroportul Internaţional „Delta Dunării” au fost stabilite următoarele tarife de aeroport: tarif de aterizare – 3,00 euro/tonă, tarif de iluminare – 2,00 euro/tonă, tarif de staţionare – 0,15 euro/tonă/oră, tarif de servicii pentru pasageri – 2,50 de euro/pasager, tarif de tranzit sau transfer pasageri – 1,00 euro/pasager, tarif de securitate aeroportuară – 2,00 euro/pasager.

Acestor tarife de aeroport le sunt asociate anumite condiţii specifice. De exemplu, iată care sunt condiţiile asociate tarifelor de aterizare, iluminare şi staţionare: a) tariful de aterizare se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei. Fracţiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonă;

b) tariful de iluminare se percepe pentru fiecare aterizare şi pentru fiecare decolare efectuată cu utilizarea instalaţiei de balizaj luminos şi/sau dispozitivelor de iluminare ale aeroportului; c) tariful de staţionare se percepe pentru fiecare oră sau fracţiune de oră de staţionare a aeronavei pe aeroport, cu excepţia primelor 3 ore dupa aterizare. Fracţiunea de oră se stabileşte la 15 minute.

Sunt instituite şi stimulente pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroport. În situația aplicării ajutorului la înfiinţare acordat companiilor aeriene, potrivit Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene (2014/C 99/03), ajutoarele acordate transportatorilor aerieni pot acoperi până la 50% din tarifele de aeroport în ceea ce privește o rută pentru o perioadă de maximum trei ani.

Costurile eligibile sunt tarifele de aeroport care trebuie plătite pentru acea rută, cu condiţia operării pe o perioadă de minim dublul perioadei schemei de ajutor.

Companiile aeriene care vor avea destinaţii noi în regim curse regulate/curse charter/regulate /sezoniere de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea primesc o reducere de 50% din totalul tarifelor aplicate în primul an, iar în al doilea an reducerea va fi de 40%, pe bază de contract ferm de operare pe minimum 2 ani.

Sunt scutite de la plata tuturor tarifelor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea următoarele categorii de aeronave, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:

a) aeronavele de stat româneşti;

b) aeronavele militare străine, pentru care există acorduri bilaterale în acest sens, la cererea Ministerului Apărării Naţionale;

c) aeronavele care execută zboruri exclusiv pentru transportul în misiune oficială al monarhilor domnitori şi al membrilor apropiaţi ai familiei, al şefilor de stat, al şefilor de guvern şi al miniştrilor. În toate cazurile, misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut corespunzător pe planul de zbor;

d) aeronavele care execută zboruri în folosul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Crucii Roşii sau al Semilunii Roşii;

e) aeronavele civile care efectuează misiuni de căutare şi de salvare sau transportă personal şi materiale în cadrul acestor misiuni;

f) aeronavele care efectuează misiuni umanitare şi de ajutoare de urgenţă, SMURD;

g) aeronavele care sunt nevoite să aterizeze datorită unor cauze tehnice, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situaţii de forţă majoră;

h) aeronavele care aterizează din dispoziţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau a Ministerului Apărării Naţionale;

i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.

Toate tarifele se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Tulcea.