Este vorba despre un proiect de hotărâre cu caracter de act normativ privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării“ Tulcea pentru anul 2018, care a fost postat pe site CJ Tulcea, în dezbatere publică. De asemenea, aceste documente pot fi consultate la Serviciul de Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Tulcea.

„Având în vedere faptul că principala sarcină și activitate a Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea este să asigure manipularea mărfurilor pentru a permite transportatorilor aerieni să ofere servicii de transport aerian, punând la dispoziție anumite facilități și servicii legate de operarea aeronavelor și de tratamentul pasagerilor și a mărfurilor (…) este necesară aprobarea tarifelor pentru R.A. Aeroportul „Delta Dunării“ Tulcea“, se arată în nota de fundamentare anexată proiectului de hotărâre.

De asemena, se propune aprobarea majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a redevenței (din contractele de concesiune) în procent de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare a termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.