După ce au fost aprobate la foc automat toate proiectele de hotărâre propuse pentru adoptare în şedinţa Consiliului Judeţean de la sfârşitul lunii trecute, mai puţin cea privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafață de 1129,7770 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea, un proiect retras de iniţiatori pentru a fi mai bine fundamentat, la Diverse tot terenurile agricole şi piscicole ale judeţului au preocupat consilierii din stânga conducerii executive. Fiind şi specialist în agricultură şi cu activitate în acest domeniu, consilierul județean Corneliu Bejan a cerut executivului Consiliului Judeţean o „radiografie la zi” cu privire la procedura de licitaţie a terenurilor agricole și piscicole din Delta Dunării, în contextul în care luna viitoare expiră ultimele contracte. „Din câte ştim, în luna octombrie a acestui an expiră şi ultimele contracte ale concesionarilor terenurilor ce aparţin judeţului şi aş vrea să ştiu dacă executivul poate să demareze procedura de scoatere la licitație? Sunt libere de sarcini sau nu şi dacă nu pot ele fi scoase la licitaţie în astfel de condiţii? Nu de alta, dar probabil că nu vor fi suficient de stractive dacă nu au o situaţie juridică bine clarificată şi dacă nu sunt libere de sarcini”, a întrebat consilierul Corneliu Bejan.

Litigiile din instanţă, doar instanţa ştie când se vor finaliza

La recomandarea preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, prima care a fost indicată să dea un răspuns consilierului Corneliu Bejan, dar pe un subiect de interes pentru toţi consilierii, a fost consilierul juridic Aișe Mierlă Aslî. „Previziuni în ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor nu se pot face în primul rând pentru că a fost vacanţă judecătorească iar termenele s-au dat pentru luna septembrie. Prin urmare este greu de anticipat când se vor soluţiona de către instanţă aceste litigii pentru că sunt dosare în care suntem şi noi reclamanţi, sunt dosare în care şi concesionarii sunt reclamanţi, nu se pot soluţiona cum vrem noi atât de repede, sunt de durată pentru că sunt nesesare expertize, probe”, a declarat consilierul juridic Aișe Mierlă Aslî. La rândul său, directorul „Patrimoniului” din cadrul Consiliului Judeţean, Nicușor Condrat a precizat că „încă de primăvara trecută s-au notificat concesionării să predea terenul liber de sarcini ca noi să putem să îl scoatem la licitație. La ora actuală dânșii nu au făcut acest lucru şi de aceea urmează ca instanța să se pronunțe”. La rândul său, administratorul public al județului, Vasile Strat a ţinut să reamintească faptul că toţi concesionarii cu care acum Consiliul Judeţean se află în litigii au fost notificaţi cu privire la renegocierea contractelor şi renegocierea valorii redevenţelor însă aceştia au refuzat până în ultimul an când s-au oferit să mărească valoarea redevenţei cu condiţia prelungirii contractelor. Ori acest lucru nu mai este posibil acum din moment ce consilierii au votat deja pentru deschiderea unei proceduri de licitaţie pentru terenurile agricole din proprietatea Judeţului Tulcea. „Desigur, până la finalizarea litigiilor în instanţă suntem deschişi la o renegociere a redevenţei, însă fără condiţia cerută de concesionari de a li se prelungi contractele. Şi asta pentru că nu mai este posibil la acest moment o prelungire de contract din moment ce în vederea licitaţiei s-au reparcelat aceste terenuri în suprafeţe ce pornesc de la un minim de 500 de hectare şi ajung până la 1200 de hectare”, a precizat administratorul public al județului, Vasile Strat.

Unii vor prelungire de contract, alţii vor chiar proprietatea terenului

„Sunt litigii în instanţă care vor să clarifice faptul că acele contracte semnate cu beneficiarii terenurilor judeţului Tulcea au ajuns la scadenţă adică s-au terminat pe anumite suprafeţe de teren ce le-au fost concesionate. Litigiile sunt doar cu marii concesionari, cei cu suprafeţe de multe mii de hectare, chiar zeci de mii de hectare dacă stau bine şi mă gândesc şi pentru care aceştia cer prelungire contractelor cu jumătate din termenul contractual, dacică dacă a fost un contract de 20 de ani o prelungire cu 10 ani. În schimb noi am avut în vedere o nouă lotizare a acestor terenuri pe suprafeţe în medie de 1000 de hectare şi scoaterea acestor terenuri la licitaţie pentru a obţine redevenţe corecte, la nivelul pieţei de azi. În şedinţa de consiliu s-au mai dezbătut câteva idei în ceea ce priveşte organizarea licitaţiilor cu clauză suspensivă sau propunerea venită din partea avocatului unuiadintre concesionari ca până la finalizarea litigiului aceştia să ne achite redevenţa, o propunere ce merită analizată bine. Iar la finalizarea litigiilor în instanţă vom vedea ce soluţie de valorificare vom avea, fie va fi licitaţie, aşa cum ne dorim, fie va fi o prelungire de contract cu renegociere de redevenţă aşa cum cer unii dintre concesionari, e adevărat nu toţi pentru că unul dintre ei, şi cred că se ştie despre cine vorbesc, vrea nici mai mult nici mai puţin decât proprietatea acestor terenuri ale Consiliului Judeţean Tulcea”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu. În luna iunie, consilierii județeni au votat unele modificări aduse Hotărârii CJ Tulcea nr. 90/2009 privind documentația cadru pentru atribuirea concesiunilor agricole și piscicole de pe teritoriul județului Tulcea iar o lună mai târziu un număr de nouă consilieri județeni au efectuat o vizită în teren la solicitarea unuia dintre concesionarii cu care Consiliul Judeţean se află în litigiu.