Judeţul Tulcea, prin Instituţia Prefectului, a fost înscris în cadrul proiectului „Thusaurus – Schimb de Bune Practici pentru Promo­varea Diversificării şi Dezvoltării Durabile a Serviciilor în Turism”, derulat în parteneriat cu mai multe asociaţii din Grecia, Spania, Turcia şi Estonia.

Scopul acestui proiect este crea­rea de reţele educaţionale de turism în vederea dezvoltării durabile a tu­rismului din fiecare ţară prin pro­mo­varea de iniţiative şi training-uri. Obiectivul general este stabilirea unei cooperări strânse între organi­zaţiile partenerilor pentru a obţine o dezvoltare economică bazată pe resurse turistice prin cursarea a cel puţin 24 de persoane. Valoarea proiectului este de 20 de mii de Euro.

„Grupurile ţintă ale proiectului vor include adulţi, femei şi bărbaţi, antrepenori, persoane fără loc de muncă şi ei vor fi actorii schim­bului de experienţă şi vor repre­zenta o valoare adăugată în comu­ni­tatea lor prin ideile inovatoare pe care le vor promova. Curricula va consta în aplicarea unor metode de învăţare specifice adulţilor în domeniul antrepenoriatului în turism. Ţinta este ca participanţii să îşi îmbunătăţească abilităţile în domeniile în care activează dar şi să poată deschide o afacere cu ceea ce vor învăţa”, a declarat prefectul Lucian Simion.

Prima vizită în cadrul acestui schimb de experienţă se va desfăşura luna viitoare, în Salonic, iar perioada de implementare a proiectului va fi decembrie 2012 – iulie 2014. Proiectul se derulează într-un parteneriat lărgit între Insti­tuţia Prefectului Tulcea, Camera de Comerţ Salonic – Grecia, Fundaţia Publică „Moştenirea Andaluză” – Spania, Agenţia de Dezvoltare Marea Neagră Est, Trabzon – Turcia şi MTU Ethical Links – Estonia.