tulcea veche (2)Articolul de mai jos a fost publicat în „Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraş”, volum îngrijit de Daniel Flaut, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv.

Volumul a făcut obiectul lucrărilor co­loc­viului „Recuperarea memoriei oraşului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau dezide­rat?”, care a avut loc la Tulcea, 24 – 26 septembrie 2012.

Volumul a fost realizat în cadrul proiectului  „Tulcea 1878-1948: memoria unui oraş”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (Contractul – cadru de finanţare nr. 147/16 martie 2012), iniţiat de Institutul de Cercetări Eco-Mu­zeale Tulcea, derulat în perioada martie – noiembrie 2012. Parteneri: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Asociaţia Ibida Tulcea. Apărut la Editura Istros, Muzeul Brăilei, Brăila, 2012.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!