Ca urmare a analizei efectuate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu privire la funcționarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), la data de 10 mai 2018, ora 20.00, s-a constatat indisponibilitatea acesteia, din cauza unor probleme tehnice care au continuat și în data de 11 mai 2018.

Până la remedierea problemelor tehnice apărute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale au fost acordate în regim off-line.

„Serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 07 mai 2018 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii mai 2018. Pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate off – line, CNAS dezactivează următoarele reguli de validare: a) „serviciul medical nu a fost raportat on-line in 3 zile lucratoare” – pentru perioada 07 mai 2018 și până la remedierea PIAS; b) „serviciul nu a fost semnat cu cardul” – pentru data de 10 mai 2018 și până la remedierea PIAS“, se arată într-un comunicat emis de Casa Națională de Sănătate.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va emite ordin, conform prevederilor legale mai sus menționate, care se publică pe pagina de web a instituției.