Printr-o hotărâre adoptată în şedinţa de la sfârşitul lunii iulie, Consilul Local Tulcea a modificat şi completat Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului , însuşit prin H.C.L. nr. 133/octombrie 2008, cu suprafaţa construită a 25 de construcţii edificate pe terenul în suprafaţă de 39.826 de m.p., aferent imobilului Secţie Uzină de Apă, situat în Tulcea, str. Tineretului. Tot prin hotărârea recent adoptată, s-a aprobat dezmembrarea terenului (în suprafaţa menţionată) în două loturi, unul de 37.665 de m.p., celălalt de 2.161 m.p.

Viceprimarul Petre Marinescu, iniţiatorul proiectului, precizează în Expunerea de motive că în 2001 a fost înregistrat în Inventarul domeniului public bunul imobil Secţie Uzină de Apă cu suprafaţa de 48.000 de m.p., suprafaţă preluată şi atunci când, în 2008, a fost actualizat respectivul inventar: „În conformitate cu măsurătorile topo cadastrale, efectuate de o persoană autorizată să execute astfel de lucrări, bunul imobil a fost înregistrat în cartea funciară nr. 34734, nr. Cadastral 34734, cu suprafaţa de teren 39.826 de m.p., care este mai mică faţă de suprafaţa din Inventarul bunurilor care aparţin domenului public al municipiului. În această situaţie, pentru a exista o evidenţă corectă a bunurilor aflate în patrimoniul municipiului, se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a celor 25 de construcţii aferente bunului imobil Secţie Uzină de Apă… şi dezmembrarea acestuia în două loturi”.

În incinta Uzinei de Apă Tulcea, mai susţine viceprimarul Petre Marinescu, se află o clădire de patrimoniu industrial care a avut destinaţia tehnică de bazine şi filtre de decantare, construită în perioada interbelică după un proiect al inginerilor Scarlat Vârnav şi Anghel Saligny, piatra de temelie a acesteia fiind pusă în 1913. În prezent, după mulţi ani de abandon, conducerea S.C. Aquaserv S.A. a demarat iniţierea unui parteneriat cu S.A. Apă – Canal S.A. Chişinău, Primăria Chişinău, Primăria Municipiului Tulcea, Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Cultural Român, ministerele Mediului din Republica Moldova şi România, pentru construirea unor Muzee ale Apei la Tulcea şi Chişinău. Realizarea acestui deziderat presupune în primul rând trecerea acestei clădiri de patrimoniu industrial în inventarul u.a.t. Municipiul Tulcea, iar ulterior, dacă se doreşte, administrarea clădirii de către S.C. Aquaserv S.A. În caz contrar, există riscul pierderii posibilităţilor de finanţare pentru realizarea Muzeului Apei Tulcea.