Un comunicat de presă al companiei italiene Astaldi, firma care a câştigat licitaţia pentru construcţia Podului peste Dunăre, a provocat zilele trecute în spaţiul public impresia că va intra cât de curând în insolvenţă. Comunicatul a fost publicat vineri pe siteul companiei şi are în esenţă următoarele precizări: „Astaldi informează că întârzierea procesului de vânzare a celui de-al Treilea Pod peste Bosfor din cauza evenimentelor politice și economice / financiare care au afectat recent Turcia în anul 2018 a necesitat ajustarea întregului Plan de consolidare a capitalului și financiar (…) care rezultă din încasarea întârziată a sumelor. (…) În consecință, pentru a păstra și a proteja activele Companiei, precum și pentru interesele părților interesate și pentru a proteja afacerile, permițând continuitatea operațiunilor italiene și străine, Consiliul de Administrație al Astaldi a evaluat și a hotărât să depună la Curtea de Roma cererea în conformitate cu articolul 161, subsecțiunea 6 și articolul 186 bis din RD din 16 martie 1942, nr. 267 cu modificările și completările ulterioare (“Legea privind insolvența italiană”). Cererea este pregătitoare pentru depunerea unei propuneri pe baza principiului continuității activității  în conformitate cu articolele 160 și 186-bis și următoarele. din Legea privind insolvența italiană.

Astaldi intenționează să recurgă la o procedură concepută pentru a gestiona acest tip de criză și să depășească un impas financiar provocat în principal de elementele menționate mai sus. Această criză, la rândul ei, a dus la întârzieri în demararea unor contracte recent asigurate, la colectarea unor plăți în avans și la progresul obișnuit al unor proiecte.Prin urmare, în prezent Compania consideră că obiectivele stabilite în Planul strategic 2018-2022 nu mai pot fi atinse.

În acest timp, Compania va putea să își desfășoare activitatea continuând, printre altele, să lucreze la contractele aflate în derulare și să participe la noi licitaţii.

În acest scop, compania a identificat următoarea cale de restructurare, care include, printre altele, următoarele:

-închirierea unităților sale comerciale către două noi societăți nou-înființate, deținute în întregime de Astaldi SpA. Prima va include activitățile desfășurate prin operațiuni de joint-venture cu parteneri internaționali, în timp ce a doua va include activitățile desfășurate direct prin filiale locale (în ambele cazuri Astaldi rămâne răspunzătoare solidar cu clienții noi);

-o nouă finanțare super senior și o majorare de capital, pentru a susține continuitatea activității grupului”.

Precizări pentru cei care au înţeles că va intra în insolvenţă

Potrivit unui nou comunicat al companiei, Astaldi dezminte intrarea în insolvenţă: „Aşa cum deja au fost informaţi atât clienţii cât şi asociaţii noştri, operaţiunea de consolidare a capitalului Astaldi bazată pe creşterea de capital şi pe vânzarea activelor în concesiune a suferit o întârziere serioasă datorată amânării vânzării activelor aferente concesiunii celui de-al treilea pod peste Bosfor, urmare a evenimentelor politice şi economico-finaciare care au afectat Turcia în cursul anului 2018. Vânzarea acestei activele era o condiţie solicitaţă de către sistemul bancar pentru a acorda sprijinul financiar aferent operaţiunii de consolidare a patrimoniului. Cele de mai sus au impus revizuirea planului global de consolidare a patrimoniului, iar Astaldi, ca soluţie cea mai potrivită pentru a asigura operabilitatea societăţii şi protejarea intereselor proprii ale companiei, a tuturor nivelelor de ocupare a forţei de muncă, a intereselor acţionarilor, ale clienţilor si ale creditorilor insisi, a hotărât să prezinte cererea de “concordato preventivo con continuità aziendale” în sensul legii italiene (art. 161, 6° co e 186-bis R.D. 267/1942), care prevede un acord cu creditorii care vizează restructurarea financiară a societăţii pentru a preveni starea de insolvenţă şi a asigura continuarea activitatii economice a societăţii”.

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate de către Astaldi în România şi care ne priveşte direct pe noi tulcenii este construirea Podului de la Brăila, investiţie de aproape de jumătate de miliard de euro.