Articolul în cauză va fi cuprins în Hotărârea de Guvern nr. 161 din anul 2016, referitoare la aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Citiți amănunte în ediția tipărită a cotidianului Obiectiv!