Comunicat de presă

Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa” Galaţi şi Tulcea în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, organizează şi desfăşoară în data de 13.12.2018, în intervalul orar 11:00 – 13:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Galaţi, un eveniment cultural artistic prilejuit de sărbătorirea zilei de 18 decembrie  „Ziua Minorităţilor Naţionale din România”, conform Lg. 247/ 2017 pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România.

Ziua de 18 decembrie este o sărbătoare importantă pentru grupurile minoritare din România şi din întreaga lume, fiind o celebrare a afirmării identității culturale și naționale a acestora.

Realizarea acestui eveniment la nivel judeţean constituie o provocare pentru Asociaţia Partida Romilor „Pro- Europa”, iar acțiunile întreprinse vor contribui la promovarea identităţii etnice şi culturale a minorităţii romilor, la creșterea gradului de implicare al liderilor locali ai Asociaţiei şi la cunoaşterea celor mai importante evenimente- sărbători din viaţa romilor şi va stimula creșterea sentimentului de apartenență etnică și organizațională. Totodată, scopul acțiunii este și acela de a implica activ instituţiile publice locale în activităţi de interes cultural şi educaţional privind promovarea identităţii etnice şi culturale a minorităţii romilor şi la cunoaşterea celor mai importante evenimente- sărbători din viaţa acestora. Evenimentul va reuni în cadrul programului artistic desfăşurat, mai multe grupuri şi ansambluri de muzică şi dans tradiţional rom din judeţele Galaţi și Tulcea, ce vor susţine momente artistice prin care se doreşte promovarea și valorizarea minorităţii rome în contextul Zilei Minorităţilor Naţionale din România în raport cu alte minorităţi naţionale.

Având în vedere importanţa acestei zile pentru toate minorităţile naţionale din România, invităm şi aşteptăm alături de minoritatea romă şi alte minorităţi existente pe teritoriul Galaţiului, cu momente cultural artistice care să prezinte tradiții și valori culturale specifice minorităţilor respective.

Prin organizarea acestui eveniment vom realiza următoarele obiective: promovarea valorile etnice și culturale ale romilor, promovarea modelelor de bună practică pentru comunitatea romă, promovarea beneficiilor multiculturalității culturale şi lingvistice ca şi modele de conviețuire între comunitățile etnice, importanța implicării elevilor romi în activități extrașcolare care  să contribuie la încrederea în sine a acestora, aducerea la cunoștinţa publicului larg despre ceea ce înseamnă Ziua de 18 decembrie pentru minorităţile naţionale din România.

VĂ AŞTEPTĂM ALĂTURI DE NOI.

RESPONSABIL DE ACȚIUNE: GOTU VIORICA