Școala Gimnazială Nr. 12  Tulcea, în parteneriat cu Asociația Părințior și  Clubul Sportiv Școlar Tulcea a organizat săptămâna recută la sala C.S.Ş. din municipiu, sub genericul „Ziua olimpică”, o serie de întreceri sportive la atletism, volei, baschet și handbal. „Nu a fost o simplă competiție sportivă ci un demers educativ care a avut ca scop să ofere repere în dezvoltarea personală a copiilor, să contribuie la formarea unor comportamente care să integreze eticul și esteticul – valorile autentice ale olimpismului”, , ne-a spus directorul şcolii, profesor Elena Cerșemba.

Activitățile propuse prin acest proiect se înscriu în sfera activităților din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar – „I LEARN, YOU LEARN, BUT TOGETHER WE DOUBLE LEARN”, cofinanțat prin programul  ERASMUS + , în care școala tulceană este partener alături alte patru școli europene din Spania, Grecia, Polonia și Turcia.

Activitatea, la care au participat peste 250 de copii, cadrele didactice din cele două instituții  și părinții elevilor, fost coordonată de o echipa de profesori din Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea formată din profesorii Cerșemba Elena, Corețchi Radu, Rusu Otilia și Efimov Ivancencu Iuliana.

De asemenea, pentru reuşita evenimentului, Clubul Sportiv Școlar Tulcea a sprijinit desfășurarea activităților prin implicarea a patru cadre didactice respectiv Grecu Alexandru – director, şi profesorii Grecu Mihaela, Burungiu Constantin şi Tranulea Alina.

Prin amabilitatea unor firme locale, printre care şi S.C. DOM SERV S.R.L., la final, participanții au fost premiați.

„Evenimentul, aflat  la prima ediție, va intra în tradiția școlii și se va desfășura în fiecare an în luna octombrie, pe  stadion  sau în sala de sport.”, a mai spus directorul şcolii, profesor Elena Cerșemba. Organizatorii își  propun să mai implice, an de an, şi alţi  parteneri transformâd evenimentul într-o campanie de promovarea sportului în rândul copiilor – ca opţiune pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, dar şi o campanie de conștientizare a părinților în legătură cu beneficiile activităților fizice în creșterea și dezvoltarea  copiilor și, nu în ultimul rând, de sensibilizare a autorităților administrației publice locale legat de nevoia amenajării unui stadion care să servească exclusiv școlilor.