februarie 3, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Ajutor de stat pentru investiții în industria prelucrătoare

1. Prezentare generală

România a lansat recent o schemă de asistență de stat în scopul încurajării investițiilor în industria prelucrătoare, cu scopul de a depăși, pe de o parte, actuala penurie de forță de muncă și reducerea fluxurilor comerciale către și dinspre Ucraina ca urmare a conflictului armat din aceasta, și, pe de altă parte, facilitarea accesului la noi piețe internaționale.

Mai exact, Hotărârea Guvernului nr. 959/2022 privind instituirea unui sistem de ajutor de stat care acordă granturi pentru investiții în industria prelucrătoare („Sistem„) Măsuri de stimulare a economiei românești în ceea ce privește dezvoltarea lanțului valoric, cu accent pe două linii de acțiune:

 1. Sprijinirea operatorilor economici din România în dezvoltarea potențialului de producție al materialelor, produselor, echipamentelor și/sau serviciilor necesare pe piață, prin asigurarea surselor necesare de finanțare și a capacităților de producție;
 2. Atragerea de noi investiții și dezvoltarea capacităților de producție pentru a crește flexibilitatea industriei prelucrătoare românești și pentru a asigura competitivitatea produselor industriale românești pe piețele internaționale.

Schema a fost emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 651/2014 declară anumite categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de acțiune al UE și se conformează cu intensitatea maximă a ajutorului prevăzută în acesta și cu harta ajutoarelor regionale adoptată de Comisia UE a României pentru perioada 2022-2027.

Prin urmare, schema nu este supusă aprobării Comisiei Europene, însă România o va prezenta Comisiei în scop informativ.

2. Conținut

Măsurile constau în asistență pentru dezvoltare regională sub formă de granturi pentru investiții în fundații sau pentru investiții în favoarea unei noi activități economice, care se pot referi la:

 1. Creați o nouă unitate de producție.
 2. Extinderea capacității unității de producție existente;
 3. diversificarea unitatii de productie catre produse care nu au fost fabricate anterior in aceasta;
 4. o schimbare fundamentală în procesul general de producție al unei unități existente; sau
 5. Achiziția de active legate direct de o unitate de producție închisă sau care ar fi fost închise dacă nu ar fi fost achiziționate, în anumite circumstanțe.
READ  The Economist Impact Events prezintă cea de-a treia ediție a Mesei Rotunde de Afaceri și Investiții în România, la București, în 15 și 16 martie 2023.

Bugetul maxim al programului este de 300 de milioane de euro, iar bugetul mediu anual maxim este de 150 de milioane de euro.

Sumele acordate în cadrul acestui sistem pot fi utilizate în scopul finanțării costurilor investițiilor în (i) active corporale (cum ar fi terenuri, clădiri, mașini sau echipamente) și active necorporale (cum ar fi brevete, licențe, know-how) sau alte drepturi de proprietate intelectuală), precum și (ii) O estimare pe doi ani a costurilor salariale (inclusiv taxe și contribuții) care vor fi suportate pentru locurile de muncă create ca urmare a investiției sau (iii) o combinație a acestora.

Activele trebuie să fie (1) noi, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii („Firme mici și mijlocii„), iar în cazul achiziționării unei unități existente, (ii) aceasta trebuie utilizată exclusiv de către beneficiar în vederea realizării obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea, (iii) trebuie păstrată în proprietatea beneficiarului și rămân asociate investiției, pe același teritoriu, pe o perioadă de cel puțin aproximativ 5 ani de la finalizarea acesteia (sau 3 ani în cazul investițiilor realizate de IMM-uri) și (4) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței.

În plus, pot fi luate în considerare și costurile legate de leasingul imobilizărilor corporale, cu condiția ca (i) în cazul terenurilor și clădirilor, închirierea să aibă o durată de cel puțin 5 ani în cazul companiilor mari și, respectiv, 3 ani. in cazul firmelor mici si mijlocii, calculate de la finalizarea proiectului de investitii, si respectiv (ii) in ceea ce priveste inchirierea de echipamente sau utilaje, contractul este un leasing financiar si contine o obligatie fata de beneficiar de a cumpara activul la data expirării.

READ  Iannis Hagee: Speculațiile Rangers speculează pe măsură ce influența Roman Ibrox apare ظهور

În ceea ce privește imobilizările necorporale, pentru organizațiile mari, costurile sunt eligibile doar până la 50% din costurile totale eligibile ale investiției de semințe.

3. Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pot fi întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari, existente sau nou înființate, cu condiția ca acele întreprinderi sau, după caz, să îndeplinească un set de criterii la data depunerii cererii, inclusiv:

 1. Să fie înregistrat în mod corespunzător în conformitate cu legile romane;
 2. absența datoriilor la bugetul de stat;
 3. să nu fie considerate instituții care se confruntă cu dificultăți;
 4. să nu fie în insolvență, faliment, reorganizare judiciară etc.;
 5. nu datorează nicio sumă în temeiul deciziei de recuperare a ajutorului de stat;
 6. Cel puțin 10% din valoarea proiectului să reprezinte investiții verzi.

În plus, companiile înființate trebuie:

 1. Să aibă un randament al cifrei de afaceri mai mare de zero într-unul dintre ultimii 3 ani fiscali finalizați;
 2. Are capitaluri proprii pozitive în ultimul an fiscal încheiat;
 3. Să aibă un capital subscris minim de 100.000 de ruble rusești (aproximativ 20.000 de euro) plătit în conformitate cu legea;
 4. Faceți investiții în valoare de cel puțin 3 milioane de euro.

Numărul estimat de instituții care vor beneficia de ajutorul de stat regional în cadrul programului este de 30 de beneficiari.

4. Densitatea regională

Ajutorul de stat se acordă investițiilor fundațiilor realizate atât de IMM-uri, cât și de mari corporații în toate regiunile României, cu excepția Bucureștiului și a unor regiuni din provincia Ilfov.

Totuși, pentru investiții în favoarea unei noi activități economice, marile companii pot beneficia și de asistență în legătură cu unele zone din provincia Ilfov.

READ  Nomura avertizează că șapte economii emergente se confruntă cu riscul unei crize valutare

Intensitatea ajutorului regional variază de la:

 1. 30% – 60% pentru întreprinderile mari;
 2. 40% – 70% pentru întreprinderile mijlocii; Si
 3. 50% – 80% pentru întreprinderile mici.

Cu toate acestea, valoarea maximă a asistenței care urmează a fi obținută pentru proiecte mari de investiții se ridică la 60 de milioane de euro.

Granturile pot fi cumulate cu orice alt ajutor guvernamental care acoperă costuri eligibile diferite care pot fi determinate, sau chiar aceleași costuri eligibile, în acest din urmă caz, cu condiția ca valoarea cumulativă a ajutorului să nu depășească intensitatea regională maximă din cadrul programului.

Pe de altă parte, beneficiarul trebuie să aducă o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie din finanțare externă, într-un mod care nu face obiectul niciunei alte asistențe publice.

5. Starea și implementarea

Acordurile de finanțare în temeiul planului pot fi emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023. Ajutorul de stat va fi plătit în perioada 2022-2027 pe baza acordurilor de finanțare emise astfel și ținând cont de bugetul anual alocat pt. aceasta. Sistem.

În conformitate cu prevederile programului, Ministerul Economiei va informa perioada de înscriere pentru aplicații pe site-ul său cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

În prezent, proiectul Ghidului solicitantului este în discuție publică și așteaptă adoptarea.