ianuarie 23, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Alro SA: Raport curent înainte de GSM Alro decembrie 2021, după finalizarea agendei

Toamna, 02.12.2021 – 19:59

Prin prezenta informăm toate persoanele care ar putea fi interesate de încheierea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Alro SA, care a fost convocată în data de 22/23 decembrie 2021:

Completați agenda

Adunarea extraordinară a acționarilor Alro SA

a lua in considerare:

⦁ Cerere depusă la Alro SA (denumită în continuare „Compania”) din data de 29 noiembrie 2021, de către acționarii Vimetco PLC, societate înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația din Cipru, cu sediul social la Poseidonos, 1, Ledra Business Center, Ikomi, 2406 , Nicosia, Cipru, înregistrată cu numărul HE424854, deține 54,1898% din capitalul social al Alro SA, ceea ce necesită completarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Alro, convocată pentru data respectivă la 22 decembrie 2021 sau decembrie 23.2021 (în cazul în care nu este îndeplinit cvorumul de participare la prima adunare generală),

Publicarea convocarii la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor Alro, in Monitorul Romaniei nr. 4745 din 19 noiembrie 2021,

⦁ prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare precum si prevederile art. 105 din Legea 24/2017 republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață,

Prin decizia nr. 1608 / 02.12.2021, Consiliul de Administratie al Alro SA, cu sediul social in Slatina, str. Pitesti 116, jud. Olt, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub Nr. J28/8/1991, Cod unic de înregistrare RO1515374, completează prin prezenta ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 22 decembrie 2021, ora 9.30 (prima şedinţă) sau 23 decembrie 2021, ora 9.30, (a doua şedinţă). ) cu Următorul nou punct 1 (unu):

Luând act de transferul a 386.795.344 de acțiuni emise de societate de către Vimetco NV cu aport în natură la capitalul social al Vimetco PLC, aprobând modificarea articolului. 7 Alineatul (3) din actul constitutiv al societății, după cum urmează:

READ  Parchetul ridică capitalul unității românești

„(3) Actionarii societatii sunt:

 • VIMETCO PLC, societate înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația din Cipru, cu sediul social la Poseidonos, 1, Ledra Business Center, Egkomi, 2406, Nicosia, Cipru, înregistrată cu numărul HE424854, cu cota-parte din capitalul social de 193.397.672 RON = 386, 795.344 acțiuni = 54,1898%;

 • PAVAL HOLDING SRL, persoană juridică română înregistrată

 • Birou în Bacău, str. Alexei Tolstoi 8, raionul Bacău, înscris în Registrul Comerțului sub Nr. J04/1405/2018, număr de înregistrare fiscală 39895050, cu cota-parte din capitalul social de 82.839.957,5 lei = 165.679.915 acțiuni = 23,2117%;

 • FONDUL PROPRIETATEA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, nr. str. Possetti 78-80, Etaj 7, Sector 1, cu o cota din capitalul social 36.442.357 lei romani = 72.884,714 actiuni = 10,21111%;

 • Ceilalți acționari, cu o cotă din capitalul social de 4.4209,581 RMB = 88.419.162 acțiuni = 12,3874%. ”

După finalizare, ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor este următoarea:

1. Acordul de modificare a contractelor de vânzare-cumpărare de alumină calcinată încheiate de Companie în calitate de cumpărător și Alum SA în calitate de vânzător în raport cu formula prețului și prelungirea duratei acordurilor.

2- Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății să negocieze și să aprobe formularele finale și să încheie acte adiționale la Contractele de vânzare și cumpărare de alumină calcinată cu Alum SA, în plus față de toate și orice alte documente referitoare la tranzacțiile menționate mai sus, precum și nominalizarea delegații să semneze anexele și documentele relevante în numele și în numele Societății.

3- Consimțământul finalizării obiectivului secundar al activității prin două activități: „Producție de energie electrică (cod CAEN 3511)” și „Alte activități legate de sănătatea umană (Cod CAEN 8690)” și completarea actului constitutiv ca urmare a societății. , art. 6, alin.2 cu aceste două subteme ale activității.

4. Luând act de transferul a 386.795.344 de acțiuni emise de societate de către Vimetco NV cu aport în natură la capitalul Vimetco PLC, aprobarea modificării articolului. 7 Alineatul (3) din actul constitutiv al societății, după cum urmează:

„(3) Actionarii societatii sunt:

 • VIMETCO PLC, societate înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația din Cipru, cu sediul social la Poseidonos, 1, Ledra Business Center, Egkomi, 2406, Nicosia, Cipru, înregistrată cu numărul HE424854, cu cota-parte din capitalul social de 193.397.672 RON = 386, 795.344 acțiuni = 54,1898%;

 • PAVAL HOLDING SRL, persoană juridică română înregistrată

 • Birou in Bacau, str. Alexei Tolstoi 8, raionul Bacau, inregistrat in Registrul Comertului sub Nr. J04/1405/2018, număr de înregistrare fiscală 39895050, cu cota-parte din capitalul social de 82.839.957,5 lei = 165.679.915 acțiuni = 23,2117%;

 • FONDUL PROPRIETATEA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, nr. str. Possetti 78-80, Etaj 7, Sector 1, cu o cota din capitalul social 36.442.357 lei romani = 72.884,714 actiuni = 10,21111%;

 • Ceilalți acționari, cu o cotă din capitalul social de 4.4209,581 RMB = 88.419.162 acțiuni = 12,3874%. ”

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actul constitutiv modificat al societății în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și autorizarea domnului Ion Constantinescu să îndeplinească toate formalitățile de înregistrare. hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

6. Aprobarea datei de 21 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare, pentru a obiecta la toate hotărârile emise de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață.

7. Aprobarea datei de 20 ianuarie 2022 ca dată anterioară în conformitate cu prevederile art. 187 Pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, precum și toate informațiile premergătoare adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor rămân neschimbate.

Documente și informații referitoare la noul punct de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și proiectul de hotărâre aferent noului punct de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, formularul de vot prin corespondență și formularul de procură pentru reprezentarea acționarilor în adunările generale extraordinare ale acționarilor, precum și regulamentul de exercitare a dreptului de vot în adunările generale de către acționarii Alro sunt disponibile acționarilor la sediul social al societății din Slatina, str. Pitești nr.116, județul Olt, România și sunt postat pe site-ul companiei www.alro.ro.

Orice informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon. 0249-434.302.

declinare a răspunderii

Alro SA Distribuiți acest conținut pe 02 decembrie 2021 El este singurul responsabil pentru informațiile conținute în acestea. Distribuit prin general, needitat și nemodificat, datat 02 decembrie 2021 la 17:10:08 UTC.

Publicnow 2021

Toate noutățile despre ALRO SA

Vânzări 2021 3244 d.Hr
743 d.Hr
743 d.Hr
venit net 2021

datoria netă 2021 691 d.Hr
158 d.Hr
158 d.Hr
Raportul P/E 2021
recolta 2021
capitalizare 1742 d.Hr
399 d.Hr
399 d.Hr
EV / Vânzări 2021 0,75x
EV / Vânzări 2022 de 0,80 ori
Nr de personal 3958
plutitor liber 22,6%

Perioada:
interval:

Alro SA Grafic Analiza Tehnica | MarketScreener

Evoluția contului de venit

Vinde

Cumpără

Înseamnă unanimitate Cumpără
numărul de analiști 2
ultimul pret de inchidere

2,44 RON

prețul țintă mediu

4.09 rună

Răspândire/țintă medie 67,6%