decembrie 10, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Buletin informativ concurs – septembrie 2021 | Denton

Începem toamna cu o vizită în România, unde colegii noștri ne povestesc despre dezbaterea aprinsă despre 5G și restricțiile impuse operatorilor autorizați.

De ce noua lege a infrastructurii de telecomunicații din România poate distorsiona concurența între furnizorii de echipamente 5G

Problemele de securitate națională, care includ și securitatea cibernetică, sunt un model important pentru guvernele din întreaga lume. În ultimii ani, discuțiile privind securitatea politică și economică au fost deosebit de intense în diferite forumuri ale UE în contextul amenințărilor la adresa securității echipamentelor de telecomunicații, în special a rețelei 5G.

Deocamdată, principala provocare în această discuție este problema utilizării echipamentelor de rețea de la unii producători non-NATO din afara UE. Ca atare, statele membre individuale au abordat acest subiect în moduri diferite.

În ceea ce privește România, Parlamentul a adoptat recent o lege („Legea”), care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021, ceea ce ar putea ridica unele preocupări privind concurența. Legea definește în esență noi măsuri pentru acordarea licenței furnizorilor de echipamente și software 5G pentru a preveni, combate și elimina riscurile, amenințările și vulnerabilitățile în raport cu securitatea și apărarea națională a României.

Conform legii, furnizorilor li se va permite să ofere echipamente / software 5G pe baza permisiunii prealabile a statului român. Standardele consacrate în lege au dat naștere la numeroase discuții și controverse în România, deoarece acestea par a fi stabilite și influențate nu de preocupări tehnice, ci de considerații pur politice. Furnizorul trebuie să declare că îndeplinește toate criteriile de mai jos:

  • Nu se află sub controlul unui guvern străin și nu există un sistem juridic independent;
  • Structura sa de proprietate este transparentă.
  • Nu are istorie de comportament lipsit de etică.
  • Sub rezerva unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Evaluarea este realizată de Consiliul Suprem de Apărare Națională („SNDC”), care emite o opinie pozitivă sau negativă, ținând seama de criteriile și informațiile de mai sus, în lumina riscurilor potențiale, amenințărilor și vulnerabilităților.

READ  Rusia intensifică atacul asupra Ucrainei în timp ce Biden crește presiunea economică asupra lui Putin

Cu toate acestea, punerea în aplicare neintenționată a legii ar putea denatura concurența prin excluderea unor furnizori de tehnologie 5G de pe piață și, prin urmare, ar putea duce la o încălcare a dispozițiilor tratatelor UE.

Astfel, eliminarea furnizorilor care exercită o presiune competitivă semnificativă pe piață poate crește riscul de coluziune și poate exacerba practicile existente ale rețelei de acces wireless existente și ale altor furnizori de echipamente de infrastructură mobilă în detrimentul noilor jucători.

În procesul adoptării legii, diferite instituții au emis mai multe avize asupra proiectului de lege, inclusiv Consiliul Român al Concurenței, care a indicat că măsurile sau condițiile impuse nu trebuie să limiteze independența operatorilor economici, adică trebuie să fie obiective și necesare pentru atinge scopul lor, dar și proporțional și nediscriminatoriu.

Legea, în forma sa actuală, poate reduce alegerea vânzătorilor industriali și este posibil să provoace o creștere semnificativă a prețurilor din cauza restricționării concurenței între furnizori. Este posibil ca acest efect să se transmită în cele din urmă consumatorilor pe termen lung și ar putea afecta dezvoltarea și inovarea afacerilor în România.

În concluzie, punerea în aplicare a legii în forma sa actuală poate denatura concurența atât în ​​România, cât și pe piața UE prin excluderea furnizorilor de tehnologie 5G din afara UE care nu concurează pentru întreaga gamă de echipamente de rețea 5G din România. Acest risc poate necesita o evaluare competitivă adecvată și aprofundată, mai degrabă decât o intervenție de reglementare.

Autoritatea franceză pentru concurență publică o nouă notificare privind stabilirea sancțiunilor

La 30 iulie 2021, Autoritatea franceză a concurenței și-a publicat noul aviz procedural privind sancțiunile, care înlocuiește și înlocuiește avizul din 16 mai 2011. Acest nou aviz, care urmărește armonizarea sancțiunilor emise de autoritățile naționale de concurență din cadrul Uniunii Europene. Union, ia în considerare modificările rezultate din Ordinul nr. 2021-649 din 26 mai 2021, care transmite directiva ECN +, precum și exercițiul decizional al autorității în acest domeniu în ultimul deceniu.

READ  Cum brânza satului apropie Ucraina de Europa

Această nouă notificare elimină conceptul de „pagube economiei” – care era o caracteristică națională – și pune durata și gravitatea infracțiunii la baza determinării cuantumului penal de bază.

in ceea ce priveste durata infracțiunii, valoarea vânzărilor va fi acum înmulțită cu numărul de ani în care infractorul a fost implicat în practică (în timp ce notificarea anterioară aplica un factor de 1 în primul an al infracțiunii, apoi 0,5 pentru anii următori). Pentru infracțiunile mai mici de un an, comisia va efectua un calcul proporțional, în funcție de durata participării întreprinderii la infracțiune.

in ceea ce priveste fapte grave, Evaluarea va fi „obiectivă și concretă”. Autoritatea va lua în considerare în special natura sectorului, piața, activitățile și persoanele susceptibile de a fi afectate, precum și caracteristicile obiective ale infracțiunii. Ca și în cazul abordării europene, pentru a provoca sancțiuni din ce în ce mai descurajante, autoritatea poate crește penalitatea cu 15% până la 25% din valoarea vânzărilor în cazurile de abuz de poziție dominantă sau în cele mai grave cazuri de acorduri orizontale (stabilirea prețurilor) , participarea la piață, determinarea producției).

Remarcăm, de asemenea, o nouă adăugire circumstante extenuante Pentru a reduce suma de bază a penalității. Aceasta include oprirea comportamentului anticoncurențial de îndată ce autoritatea intervine, cooperarea eficientă cu autoritatea dincolo de obligațiile sale legale de a face acest lucru și în afara sferei procedurilor de clemență sau luarea de măsuri corective în cursul acțiunii față de părțile afectate de practică.

Mai mult, el va avea puterea Posibilitatea de a mări penalizarea Atunci când câștigul obținut ilegal din exercițiu este mai mare decât suma totală a amenzii. Pentru infracțiuni repetate, autoritatea poate lua în considerare deciziile de încălcare luate deja de alte autorități de concurență pentru a crește cuantumul penalității.

READ  Bursa de energie din Georgia va fi pe deplin operațională în septembrie

În cele din urmă, notificarea menționează în mod explicit noua amendă maximă aplicabilă asociații de afaceri, adică 10% din vânzările globale fără taxe; Anterior, limita era de 3 milioane de euro.

Practici comerciale neloiale în lanțul agroalimentar

Ordonanța nr. 2021-856 din 30 iunie 2021 completează cadrul legal național pentru practicile comerciale ilegale între operatorii economici ai lanțului agroindustrial. Se trece la Directiva Legii locale 2019/633 din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale în relațiile dintre companiile din lanțul de aprovizionare agricolă și alimentară. Această directivă își propune să abordeze dezechilibrele puterii de negociere dintre furnizorii și cumpărătorii de produse agroalimentare.

Astfel, ordinul introduce în dreptul comercial francez trei noi practici concurențiale restrictive, adică interdicția (1) pentru cumpărători de a anula o comandă fără o notificare insuficientă, adică mai puțin de 30 de zile (articolul L.443-5), (2) pentru cumpărătorii de produsele agricole sau produsele alimentare obținerea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor comerciale (articolul L.443-6) și (3) oricărei persoane care desfășoară activități de producție, prelucrare, distribuție sau servicii și care refuză să confirme în scris condițiile a unui acord privind agricultura și produsele alimentare la solicitarea acestuia (articolul L.443-7).

Încălcarea acestor prevederi va fi pedepsită cu o amendă administrativă de până la 75.000 de euro pentru o persoană fizică și 375.000 de euro pentru o persoană juridică.

Ordinul va intra în vigoare la 1 noiembrie 2021 și se va aplica acordurilor încheiate după publicarea sa. Acordurile existente vor avea la dispoziție 12 luni pentru a se conforma.