iulie 12, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Comisia UE: Faceți din Ucraina un candidat la aderare | tata

Comisia UE: Faceți din Ucraina un candidat la aderare |  tata

Bruxelles (AFP) – Braţul executiv al Uniunii Europene a recomandat vineri ca Ucraina să devină candidată la aderarea la Uniunea Europeană, un prim pas pe ceea ce se aştepta să fie un drum lung. Țară sfâșiată de război să se alăture blocului celor 27 de națiuni.

Comisia Europeană și-a înaintat propunerea de acordare a statutului de candidat Ucrainei după o analiză rapidă a răspunsurilor la chestionar. Guvernul ucrainean a solicitat aderarea la Uniunea Europeană la mai puțin de o săptămână după ce Rusia a invadat țara.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului, te rog.

kAm „& E @ =: G6 H: E9 FD[ E96 tFC@A62? 5C62>]„K^am

kAm%96=6256CD@7 E963=4VD@6i:DE:? 8> 6> 36CD 2C6 D4965F = 65 E @ 5: D4FDD E96 C64 @ >> 6? 52E: @? 5FC:? 8 2 DF >>: E? 6IE H66 <:؟ qCFDD6 = D]٪ 96 tFC @ A62؟ r @ >>: DD: @? ‘D 6? 5 @ CD6 > 6?[ H9:=6 2 DEC@?8 D:8? @7 D@=:52C:EJ H:E9 &<C2:?6[ 😀 =:<6=J E@ E2<6 J62CD @C 6G6? 564256D E@ >2E6C:2=:K6 :?E@ t& >6>36CD9:A]k^am

sunt {2f? 49:? 8 2446DD: @? E2 = 6> 36C C6BF: C6D F? 2?: > @ FD 2AAC @ G2 = 7C @ > 2 ==> 6 > 36C? 2E: @? D]% 96J 92G6 6IAC6DD65 5:776C:? 8 G: 6HD @? 9 @ H BF: 4 <= JE @ 255 &

kAmqFE & %9FCD52J H96? E96 = 6256CD @ 7 uC2? 46[ v6C>2?J[ xE2=J 2?5 #@>2?:2 G:D:E65 E96 4@F?ECJ 2?5 G@H65 E@ 324< zJ:G 😕 364@>:?8 2? @77:4:2= 42?5:52E6]k^am

km% @ 36 25>: EE65[ A@E6?E:2= ?6H4@>6CD ?665 E@ 56>@?DEC2E6 E92E E96J >66E t& DE2?52C5D @? :DDF6D DF49 2D 7:89E:?8 4@CCFAE:@? 2?5 56>@4C2E:4 AC:?4:A=6D 2?5 >FDE 23D@C3 23@FE g_[___ A286D @7 CF=6D 4@G6C:?8 6G6CJE9:?8 7C@> EC256 2?5 :>>:8C2E:@? E@ 76CE:=:K6C 2?5 E96 CF=6 @7 =2H]k^am

READ  BBC achiziționează serialul românesc de thriller Spy/Master

kAm „*6D[ &<C2:?6 56D6CG6D 2 tFC@A62? A6CDA64E:G6] xE D9 @ F = 5 36 H6 = 4 @ > 65 2D 2 42? 5: 52E6 4 @F? CEJ[ @? E96 F?56CDE2?5:?8 E92E :>A@CE2?E H@C< C6>2:?D E@ 36 5@?6[” G@? 56C {6J6? D2:5 uC:52J] %966? E:C6 AC@46DD:D>6C:ED\32D65]xE 8 @6D 3J E96 3<2?5 E96C67@C6[ AC@8C6DD 56A6?5D 6?E:C6=J @? &<C2:?6]„K^am

Copyright 2022 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.