august 13, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Creștere foarte puternică a veniturilor și a profitului

Primul naltfel NSpărțile din 2021: foarte crestere puternica in venituri și profituri

  • Venituri: 262 milioane EUR (+54%)*

  • EBITDA înainte de elemente nerecurente: 43,4 milioane EUR (+78%) *

  • Venit net: 16,8 milioane euro (+53%)

  • Flux de numerar liber înainte de elemente nerecurente: 33,6 milioane euro

*Rate de schimb reale

în milioane de euro

1 iulie – 30 septembrie

1 ianuarie – 30 septembrie

2021

2020

2021

2020

Venituri

115.3

56,5

262

170,6

se schimbă De fapt Rata de conversie (%)

+104%

+54%

EBITDA înainte de elemente nerecurente(1)

20.1

11.4

43.4

24.4

se schimbă Rate de schimb reale (%)

+76%

+78%

Marja EBITDA înainte de elemente nerecurente
(ca procent din venituri)

17,5%

20,2%

16,5%

14,3%

venit net

7.9

6.6

16.8

11

Modificarea cursurilor de schimb reale (%)

+20%

+53%

Flux de numerar liber înainte de elemente nerecurente(1)

19.3

8.5

33.6

10

Capitalurile proprii(2)

380,2

192,2

numerar net (+) / datorie financiară netă (-)(1) (2)

(24,9)

134,6

(1) Definiția KPI-urilor este Descris în raportul financiar 30 septembrie 2021
(2) într-o Septembrie 30, 2021 și 31 decembrie, 2020

Paris, octombrie 27Și 2021. Astăzi, Consiliul de Administrație al Lectra, prezidat de Daniel Harari, a revizuit situațiile financiare consolidate pentru trimestrul III și primele nouă luni din 2021, care nu au fost auditate de auditorii statutari. Aceste situații financiare includ achizițiile Gerber Technology, care au fost consolidate de la 1 iunie 2021, Neteven, din 28 iulie 2021, și Gemini CAD Systems, din 27 septembrie 2021 („Achiziții 2021”). Rezultatele Lectra înainte ca astfel de achiziții să fie luate în considerare sunt furnizate în paragrafele „Lectra Scope 2020”.

(Comparațiile detaliate între 2021 și 2020 sunt aceleași, dacă nu se menționează altfel.)

  1. rezumat al s3 2021

Veniturile pentru trimestrul al treilea din 2021 au fost de 115,3 milioane de euro, mai mult decât dublu, la cursurile de schimb efective, comparativ cu trimestrul al treilea din 2020.

EBITDA înainte de elemente nerecurente (20,1 milioane EUR) a crescut cu 76% la cursurile de schimb efective, iar marja EBITDA înainte de elemente nerecurente a fost de 17,5%.

Venitul din operațiuni înainte de elemente nerecurente a fost de 13,4 milioane EUR (8,5 milioane EUR în T3 2020), iar venitul net a fost de 7,9 milioane EUR (+20% la cursul de schimb efectiv).

1.1 Lectra 2020 zonă

Activitatea și rezultatele afacerilor din trimestrul trei al anului 2020, deși încă sunt afectate de criza COVID-19, încep să dea primele semne de redresare. Al treilea trimestru din 2021 a confirmat îmbunătățirea notabilă la sfârșitul anului 2020 și apoi în prima jumătate a anului 2021. Al treilea trimestru al anului 2021 a confirmat îmbunătățirea vizibilă la sfârșitul lui 2020 și apoi în prima jumătate a lui 2021.

Cererile pentru licențe pentru firmware, hardware, software însoțitor și servicii nerecurente (28,3 milioane de euro) au crescut cu 36% față de trimestrul al treilea din 2020. Valoarea anuală a abonamentelor pentru software nou s-a dublat cu 2, până la 1,6 milioane de euro.

Veniturile (69,8 milioane euro) au crescut cu 22%.

Venitul din operațiuni înainte de elemente nerecurente (11,9 milioane euro) a crescut cu 35%, iar marja operațională înainte de elemente nerecurente (17%) a crescut cu 1,6 puncte procentuale.

1.2 Achiziția Gemeni Sisteme CAD (Gemeni)

Pe 6 septembrie 2021, compania a anunțat semnarea unui acord de achiziție a întregului capital și drepturi de vot ale Gemenilor români (vezi comunicatul de presă emis la acea dată).

  1. primul naltfel NSONTII din 2021

Veniturile pentru primele nouă luni ale anului 2021 (262 milioane EUR) au crescut cu 54% la cursurile de schimb efective. Marja EBITDA înainte de elemente nerecurente (43,4 milioane EUR) a crescut cu 78% la cursurile de schimb efective, iar marja EBITDA a fost de 16,5%.

Gerber Technology (din 1 iunie) și Neteven (din 28 iulie) au contribuit la venituri cu 58,6 milioane EUR, respectiv 0,5 milioane EUR. Contribuția Gerber la EBITDA înainte de elemente nerecurente a fost pozitivă de 6,6 milioane EUR, iar contribuția Neteven a fost minimă.

Venitul consolidat din operațiuni înainte de elemente nerecurente a fost de 29,6 milioane EUR. După un cost unic de 6,4 milioane EUR, recunoscut în primele nouă luni ale anului 2021 pentru taxe și alte costuri legate de achiziția Gerber Technology, veniturile din operațiuni au fost de 23,2 milioane EUR.

Venitul net (16,8 milioane euro) a crescut cu 53% la cursurile de schimb efective.

Fluxul de numerar liber înainte de elemente nerecurente a fost de 33,6 milioane EUR (10 milioane EUR în primele nouă luni ale anului 2020). Această creștere bruscă se datorează în principal îmbunătățirii activității afacerilor și veniturilor mai mari din operațiuni. După plățirea de 6,8 milioane EUR în primele nouă luni, în ceea ce privește taxele și alte cheltuieli aferente în legătură cu achiziția Gerber Technology, fluxul de numerar liber a fost de 26,8 milioane EUR.

2.1 Lectra Scope 2020

Cu un curs mediu de schimb de 1,20 USD/euro în primele nouă luni ale anului 2021, dolarul american a scăzut cu 6% față de primele nouă luni din 2020, în timp ce yuanul s-a întărit cu 2% față de euro. Schimbările valutare au redus automat veniturile cu 4,6 milioane EUR (-2%) și veniturile din operațiuni înainte de elemente nerecurente cu 2,8 milioane EUR (-9%) la cursurile de schimb efective, comparativ cu cifre similare.

Creștere puternică a comenzilor și a veniturilor, dublarea veniturilor din operațiuni înainte de elementele nerecurente în 2

Veniturile (202,9 milioane de euro) au crescut cu 22% (+19% la cursul de schimb efectiv) față de primele nouă luni din 2020, care au suferit efectele crizei de sănătate.

Cererile pentru licențe pentru software permanent, echipamente, software însoțitor și servicii nerecurente (84,9 milioane EUR) au crescut cu 58%. Valoarea anuală a cererilor pentru programe noi (4,3 milioane EUR) aproape sa dublat cu 2,5 comparativ cu primele nouă luni din 2020.

Veniturile din licențe pentru software permanent, echipamente, software însoțitor și servicii nerecurente (76,6 milioane euro) au crescut cu 44%, veniturile din contracte recurente (75,8 milioane euro) cu 4% și veniturile din consumabile și piese (50,5 milioane euro) , care a fost afectată de scăderea bruscă a activității afacerii.Pentru clienții grupului din cauza crizei de sănătate, cu 25%.

Venitul din operațiuni înainte de elemente nerecurente (28 milioane EUR) s-a dublat cu 2 față de primele nouă luni din 2020 (cu 1,8 la cursurile de schimb efective), iar marja operațională înainte de elemente nerecurente (13,8%) a crescut cu 5,7% ( 4,7 puncte procentuale la cursul de schimb) Actual).

2.2 Bilanț la 30 septembrie 2021

Capitalurile proprii consolidate s-au ridicat la 380,2 milioane EUR (192,2 milioane EUR la 31 decembrie 2020). Această majorare se datorează în principal unei majorări de capital realizată în scopul achiziționării Gerber Technology în valoare totală de 165,3 milioane EUR.

La 30 septembrie 2021, datoria financiară netă a Grupului era de 24,9 milioane de euro, constând din datorii financiare de 139,4 milioane de euro și numerar disponibil de 114,5 milioane de euro.

Necesarul de fond de rulment la 30 septembrie 2021 a fost negativ de 32,7 milioane EUR.

  1. Tendințe și previziuni de afaceri

În raportul său financiar 2019, publicat pe 11 februarie 2020, Lectra și-a comunicat viziunea pe termen lung și noua foaie de parcurs strategică pentru 2020-2022. În timp ce pandemia COVID-19 și consecințele ei au avut un impact foarte semnificativ în 2020, majoritatea obiectivelor Foii de parcurs strategice 2020-2022 rămân valabile, în special accelerarea către Industria 4.0.

Perspective pentru anul 2021 și obiective financiare

Pe 10 februarie, grupul și-a stabilit obiectivele pentru 2021, înainte de a lua în considerare achiziția Gerber Technology, care urmează să genereze venituri între 250 și 268 de milioane de euro (de la +9% la +17% la fel) și venituri. din operațiuni înainte de elemente nerecurente.în intervalul 27 până la 34 milioane euro (+27% până la +60% reciproc). Apoi și-a ridicat țintele pentru gama Lectra 2020, pe 29 iulie, la venituri în intervalul de la 269 la 281 milioane EUR (+16% la +21% față de similar) și venituri din operațiuni înainte de elemente nerecurente în intervalul de 35-40 de milioane de euro (de la + 51% la +77% și similar). După fuziunea Gerber Technology, și-a stabilit obiective pentru venituri în 2021 în intervalul de la 364 la 390 milioane EUR (+54% la +65% la cursurile de schimb efective) și EBITDA înainte de elemente nerecurente în perioada 54-64 EUR. interval de milioane (de la +44% la +71% la cursurile de schimb reale). Aceste scenarii pentru 2021 se bazează pe cursurile de schimb efective pentru prima jumătate a anului, cursurile de închidere pe 30 iunie 2021, și în special 1,19 USD/1 euro, pentru a doua jumătate a anului 2021.

În lumina rezultatelor din trimestrul III, a stocului de comenzi la 30 septembrie, a evoluției cursurilor de schimb și a activității de afaceri proiectate până la sfârșitul anului, este de așteptat ca veniturile și veniturile din operațiuni înainte de elemente nerecurente, EBITDA înainte de elemente nerecurente, atât pentru domeniul Lectra 2020, cât și pentru domeniul de aplicare după integrarea Gerber Technology, în limita superioară a obiectivelor revizuite publicate pe 29 iulie.

Obiective financiare 2022

În urma anunțului din 8 februarie 2021 cu privire la propunerea Lectra de a achiziționa Gerber Technology, Grupul a comunicat obiectivele financiare pentru 2022 pentru entitatea fuzionată.

Grupul și-a stabilit obiectivul pentru 2022 de a reveni la nivelul veniturilor consolidate atins de Lectra și Gerber Technology în 2019, care a ajuns la 482 de milioane de euro (488 de milioane de euro ținând cont de achizițiile Neteven și Gemini) și generarea marjei EBITDA de către elemente nerecurente.în intervalul de la 17% la 20% prin adăugarea sinergiei aşteptate la performanţa operaţională a celor două grupuri.

The NSLogodnă Drdiscuţie şi Aanaliza FFinanţa NSO singura datas Și siesiri NSoperațiuni și situații financiare pentru primele nouă luni ale 2021 Disponibil pe lectra.com. Al patrulea trimestru și an fiscal 2021 Câștigurile vor fi publicate în februarie 9Și 2022.

Pentru companiile care dau viață dulapurilor, interioarelor auto, mobilierului și multe altele, Lectra creează tehnologii premium care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta Lectra dă putere mărcilor, producătorilor și comercianților cu amănuntul de la proiectare la producție, oferindu-le respectul pieței și liniștea sufletească pe care o merită. Fondată în 1973, compania a generat venituri de 236 milioane EUR în 2020 și este listată pe Euronext Paris (LSS).
În iunie 2021, Lectra a achiziționat Gerber Technology, o companie cu sediul în SUA, fondată în 1968. La fel ca Lectra, Gerber Technology dezvoltă software și soluții de automatizare pentru modă, automobile, mobilă și alte afaceri din întreaga lume.
Prin consolidare, Lectra și Gerber Technology vor deveni partenerul suprem pentru Industria 4.0 pentru clienții lor.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web www.lectra.com Și www.gerbertechnology.com

Lectra – Sediu global: 16-18 Rue Chalgrin • 75016 Paris • Franța
telefon. +33 (0) 1 53 64 42 00 – fax +33 (0) 1 53 64 43 00 – lectra.com
Compania franceză Société Anonyme cu un capital de 37.511.651 € • RCS Paris B 300702305

atașat

READ  Dezvoltatorul român anunță un proiect de reînnoire urbană de 0,5 miliarde de euro în Cluj-Napoca