iunie 25, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Decesul unui cetățean român reținut de agenții de Imigrări și Agenții Vamali în Centrul de Detenție Ote Mesa | tata

Decesul unui cetățean român reținut de agenții de Imigrări și Agenții Vamali în Centrul de Detenție Ote Mesa |  tata

Un cetăţean român a murit duminică în arest federal la Otay Mesa, la mai puţin de două săptămâni după ce a fost arestat lângă graniţă, au spus oficialii.

Cristian Dumitrasco, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat de către ofițerii vamali și de protecție a frontierei din SUA pe 22 februarie în apropierea portului de intrare din Otay Mesa, a anunțat luni agenția într-un comunicat de presă. El a fost predat în custodia ICE pe 1 martie și ținut la Centrul de Detenție Otay Mesa.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm | 2C4FD y @ 9? D @?[ 2 DA@<6DA6CD@? 7@C xrt[ 564=:?65 E@ 4@>>6?E |@?52J @? E96 :?G6DE:82E:@? @C E96 C62D@? sF>:EC2D4F H2D 56E2:?65]k^am

Tabără? 2FE @ ADJ H: == 56E6C>:? 6 9: D42FD6 @ 7562E9[ @77:4:2=D D2:5]k^am

kAm%96 s6A2CE>6? E @ 7 w @ > 6 = 2? 5$64FC: EJVD~77:46@7x? DA64E@C v6? 6C2 =[ E96 xrt ~77:46 @7 !C@76DD:@?2= #6DA@?D:3:=:EJ 2?5 E96 #@>2?:2? t>32DDJ 😕 (2D9:?8E@?[ s]r]H6C6 2 == ?E:7:65 @ 7 sF>: EC2D4FVD 562E9[ @77:4:2=D D2:5]k^am

kAmQxrt C6>2:? D4 @ >>: EE65 E @ 6? DFC:? 8 E92E 2 == E9 @ D6:? : ED 4FDE @ 5J C6D: 56:? D276[ D64FC6 2?5 9F>2?6 6?G:C@?>6?ED[Q E96 286?4J D2:5 😕 2 DE2E6>6?E] Qr@>AC696? D: G6 > 65:42 = 42C6: D AC @ G: 565 7C @ > E96 > @ > 6? E:? 5: G: 5F2 = D 2CC: G6 2? 5 E9C @ F89 @ FE E96 6? E:C6EJ@7 E96:CDE2J]Qk^Am

kAms6E6? E: @? DE2? 52C5D C6BF: C6 E92E 2 == A6 @ A = 6:? xrt 4FDE@5JC646:G6>65:42=D4C66?:? 8D H:E9:? „a 9 @ FCD @ 7 2CC: G:? 8 2E 6249 56E6? E: @? 724: =: Iggy[ 2 7F== 962=E9 2DD6DD>6?E H:E9:? `c 52JD @7 6?E6C:?8 xrt 4FDE@5J @C 2CC:G2= 2E 2 724:=:EJ[ 2?5 2446DD E@ >65:42= 2AA@:?E>6?ED 2?5 ac\9@FC 6>6C86?4J 42C6[ @77:4:2=D D2:5 |@?52J]k^am

READ  Fața luptătoarei Acer este distorsionată în videoclip de către Soren Koumsa care reacționează la Dana White

kAm %9: D:D E96 D64@? 5 xrt \ 4FDE @ 5J 562E9:? 7: D42 = J62C a_ab[ 244@C5:?8 E@ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:46]8 @ G^56E2:? ^ 56E2:? 66 \ 562E9 \ C6A @ CE:? 8Qm286? 4JVD H63D: E6k^2m]k^Am

kAm | 6 = G:? BC: 6 = r2 = 6C @ | 6? 5 @ K2[ 2 }:42C28F2? ?2E:@?2=[ 5:65 ~4E] `b 27E6C DF776C:? 8 2 k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]: 46]8 @ G ^ 5 @ 4 =: 3 ^ 7 @: 2 ^ C6A @ CED ^ 55C | 6? 5 @ K2 | 6 = G:? pC:6=r2=6C@]A57Qm>65:42=6>6C86? 4Jk^2m:? 9: D5@C>: E@CJ2E2? xrt 724: =: EJ:? pFC@C2[ r@=@C25@] w6 H2D E2 < 6? E @ 2 9 @ DA: E2 =[ H6?E :?E@ 42C5:24 2CC6DE 2?5 5:65]k^am

kAm | 6? 5 @ K2 925366? 😕 xrt 4FDE @ 5J 7 @ C 23 @ FE 7: G6> @? E9D]k^am

kAm \\\\\\\\ k ^ am

kAm©a_ab%96$2? s: 68 @ &?: @? \%C:3F? 6]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]D2? 5:68 @F?: @? EC: 3F? 6]4@>^QmD2? 5:68 @F?: @? EC: 3F? 6]4@>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.