decembrie 3, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Digitalizare și flexibilitate sporită pe piața muncii din România – ocuparea forței de muncă și resurse umane

Pentru a imprima acest articol, trebuie să vă înregistrați sau să vă conectați la montax.com.

Este un fapt bine cunoscut faptul că cadrul juridic al muncii din România este considerat a fi foarte riguros, referindu-se la proceduri care sunt adesea considerate formale și oarecum complicate.

Mediul Guvernului-19 și nevoia de a face munca au expus în mare măsură barierele practice induse de cadrul legal actual.

După câteva luni de dezbateri, guvernul român a adoptat în cele din urmă două legi – nu numai în scopul digitalizării pieței muncii, ci și pentru a oferi o mai mare flexibilitate microîntreprinderilor – dată fiind întrebarea continuă dacă documentele de angajare pot fi semnate electronic.

Pe scurt, comandamentul de urgență al guvernului nr. 36/2021 („Geo 36/2021„) Își propune să faciliteze relațiile de muncă prin reglementarea utilizării semnăturilor electronice pe toate documentele de angajare, în timp ce Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 („Geo 37/2021„) Elimină fișele posturilor și reglementările interne pentru microîntreprinderi cu mai puțin de nouă angajați.

1. Semnătură electronică pentru documentele de angajare

Inițial, în special, lipsa unui cadru specific pentru semnăturile electronice pentru documentele de muncă până în prezent nu a fost considerată o barieră în calea utilizării semnăturilor electronice.

Teoretic, documentele de angajare pot fi semnate cu o semnătură electronică calificată, chiar dacă nu sunt furnizate în mod explicit. Principalele motive pentru care documentele de angajare sunt de obicei semnate cu cerneală / semnătură umedă sunt următoarele:

  • Angajații nu au de obicei o semnătură electronică valabilă în conformitate cu prevederile legale române aplicabile;
  • Din punct de vedere practic, oficialii muncii români au fost reticenți în acceptarea documentelor de angajare semnate cu semnături electronice, în absența unor reguli specifice care să restricționeze posibilitatea semnării electronice a documentelor de angajare.
READ  Piesa lui Roxanne pentru Eurovision 2021 va fi lansată joi, 4 martie

Geo 36/2021 oferă în mod explicit acest lucru:

  • Părțile pot finaliza contractele personale de muncă și / sau suplimentele, precum și toate documentele de muncă relevante1 Utilizând o semnătură electronică avansată sau calificată cu o ștampilă electronică de timp sau o ștampilă electronică de timp calificată și ștampila electronică calificată a angajatorului2;
  • Angajatorul poate suporta costurile (Adică., Pentru angajați) să obțină o semnătură electronică îmbunătățită cu o ștampilă electronică de timp sau cu o ștampilă electronică de timp calificată și să obțină ștampila electronică calificată a angajatorului utilizată pentru semnarea documentelor de muncă legate de muncă / securitate și sănătate;
  • În legătură cu funcționarii publici, angajatorul poate utiliza o semnătură electronică avansată sau calificată cu o ștampilă electronică de timp sau o ștampilă electronică de timp calificată și ștampila electronică calificată a angajatorului.

Având în vedere cele de mai sus, reticența autorităților și barierele practice existente înainte de Geo 36/2021 ar trebui eliminate.

Angajatorii nu pot obliga angajații să utilizeze o semnătură electronică, caz în care ambele părți trebuie să utilizeze o semnătură umedă / cu cerneală.

Mai mult, în funcție de metoda stabilită de regulamentul intern, dovezile pentru instruirea în domeniul sănătății și siguranței se pot face acum pe cale electronică utilizând o semnătură electronică avansată cu ștampilă de timp sau cu ștampilă de timp calificată și ștampila electronică calificată a angajatorului.

În termen de 60 de zile de la adoptarea Geo 36/2021, un proiect de hotărâre a Guvernului de modificare a Regulilor de procedură pentru utilizarea regulilor privind numărul de lege. 319/2006 va fi supus aprobării privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.

2. Știri despre regulile de livrare

Număr geografic. 36/2021 a adus o serie de modificări la regimul de livrare, care par a fi rezultatul constrângerilor practice induse de mediul Govt-19, de ex.

  • Condiția referitoare la îndeplinirea atribuțiilor unui angajat într-o zi pe lună a fost abrogată în conformitate cu regula Livrării;
  • Obligația de a include locul (locurile) de muncă în contractele personale de muncă sau orice completare suplimentară a acestuia a fost revocată;
  • Angajatorul își rezervă dreptul de a verifica activitatea telelucrătorului, în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, sub rezerva condițiilor contractului personal de muncă, a condițiilor interne și / sau a contractului colectiv de muncă;
  • În domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, sa făcut o modificare minoră a obligației angajatorului de a oferi lucrătorului din domeniul telecomunicațiilor o pregătire adecvată și adecvată. În utilizarea echipamentelor pentru ecran.

Pe baza celor de mai sus, legea își propune să faciliteze munca angajaților de oriunde (nespecificată în contractul de muncă), inclusiv din perspectiva sănătății și securității. Detalii privind modificările la Regulile de procedură pentru aplicarea Legii nr. 319/2006 privind sănătatea în siguranță și muncă.

READ  UNI vs BAN Dream11 Predicție ECS T10 România: Captain Fantasy Tips United vs Panisa 11s Echipe care joacă | Indicom

În sfârșit, lucrătorii din domeniul telecomunicațiilor și angajații care lucrează de acasă au datoria de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate pentru îndeplinirea atribuțiilor lor.

3. Reguli flexibile pentru microîntreprinderi3

Geo 37/2021 elimină obligația companiilor cu mai puțin de nouă angajați de a completa fișele posturilor și termenii interni împreună cu angajații lor. Cu toate acestea, la cererea explicită a angajatului, angajatorul va comunica în scris fișa postului.

Deși aceste măsuri au fost bine primite de comunitatea de afaceri – deoarece sunt menite să sporească eficacitatea relațiilor de muncă – lipsa fișei postului și a disciplinei interne poate determina angajatorii să aibă dificultăți în implementarea măsurilor de aprobare împotriva angajaților.

Din acest motiv, ne așteptăm la îndrumări suplimentare pentru a asigura coexistența mediului care nu este bazat pe hârtie, cu capacitatea angajatorului de a lua măsuri în conformitate cu politicile și obiectivele sale de afaceri.

Note de subsol

1 În condițiile prevăzute în regulamentul intern și / sau în contractul colectiv.

2 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 Anularea serviciilor de identificare electronică și de încredere și Ordinul 1999/93 / CE pentru tranzacții electronice pe piața internă.

3 Legea nr. 346/2004 este o companie cu nouă angajați și un venit anual net / total de până la 2 2 milioane.

Conținutul acestui articol este destinat să ofere un ghid general al subiectului. Căutați sfaturi de specialitate cu privire la situația dvs. specifică.