noiembrie 28, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Emiterea schemei de stimulare pentru Gabriel Resources Ltd.

LONDRA, Marea Britanie / ACCESSWIRE / 6 august 2021 / Gabriel Resources Ltd. („Gabriel” sau „Compania”) declară că a acordat un număr total de 435.000 de opțiuni de stimulare a acțiunilor în cadrul planului de opțiuni de acțiuni al Companiei („Planul de opțiuni”) anumitor directori ai Companiei, iar aceste premii sunt acordate anual membrilor al Consiliului de Administrație ales în Consiliul de Administrație în cadrul ședinței generale generale („Bursa de Director”). Toate opțiunile pe acțiuni de stimulare emise în cadrul subvenției directorului pot fi exercitate timp de zece ani la 0,28 USD pe acțiune și investesc la 50% la data acordării și 50% la prima aniversare a datei acordării.

Planul de opțiuni permite emiterea a până la 10% din capitalul emis și restant al companiei sub formă de opțiuni de stimulare a acțiunilor. Începând cu data prezentei legi, un total de 32.755.087 acțiuni ordinare au fost alocate Companiei pentru emisiune în legătură cu opțiunile pe acțiuni de stimulare restante acordate conform planului de opțiuni, reprezentând aproximativ 3,4% din capitalul social emis și restant.

Pentru informații despre acest comunicat de presă, vă rugăm să contactați:

Dragos Tanase
presedinte si CEO
Tel: +40730399019
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți și spam. Aveți nevoie de JavaScript activat pentru ao vizualiza.

Richard Brown
Director financiar
Mobil: +44 7748 760276
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți și spam. Aveți nevoie de JavaScript activat pentru ao vizualiza.

Nici TSX Venture Exchange și nici Furnizorul de servicii de reglementare (așa cum este definit în politicile TSX Venture Exchange) nu își asumă responsabilitatea pentru adecvarea sau acuratețea acestei versiuni.

Despre Gabriel

Gabriel este o companie canadiană de resurse listată la bursa TSX Venture. Principalul accent al companiei a fost explorarea și dezvoltarea proiectului de aur și argint Roșia Montană din România. Proiectul Roșia Montană, unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur nedezvoltate din Europa, este situat în sudul Munților Apuseni din Transilvania, România, o zonă minieră istorică și prolifică care a fost exploatată sporadic din perioada preromană de mai bine de 2.000 de ani. Licența de exploatare pentru proiectul Roșia Montan este deținută de Roșia Montană Gold Corporation SA, o companie românească la care Gabriel deține 80,69% din acțiuni, cu un sold de 19,31% deținut de Minvest Roșia Montană SA, o companie minieră de stat din România. .

READ  Medicii români „strigă de disperare” pe fondul escaladării virusului

După obținerea licenței în iunie 1999, grupul și-a concentrat în mare parte toate resursele administrative și financiare asupra explorării, fezabilității și dezvoltării ulterioare a proiectului Roșia Montan. Deși compania și-a îndeplinit obligațiile legale și a dezvoltat proiectul Roșia Montană ca un proiect minier de înaltă calitate, durabil și ecologic, utilizând cea mai bună tehnologie disponibilă, România a oprit și a împiedicat implementarea proiectului Roșia Montan fără un proces legal corespunzător și fără compensare. În consecință, actualul obiectiv principal al companiei este cazul de arbitraj depus de Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții împotriva României. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al companiei la www.gabrielresources.com.

privitor la declaratiile anterioare

Acest comunicat de presă conține „informații anticipative” (denumite și „declarații anticipative”) în sensul legislației canadiene aplicabile privind valorile mobiliare. Declarațiile anticipative sunt furnizate în scopul furnizării de informații despre așteptările și planurile actuale ale conducerii și pentru a permite investitorilor și altor persoane să obțină o mai bună înțelegere a mediului de afaceri al companiei. Toate afirmațiile, altele decât afirmațiile faptelor istorice, sunt afirmații anticipative.

În acest comunicat de presă, declarațiile anticipative se bazează în mod necesar pe o serie de estimări și ipoteze care, deși sunt considerate rezonabile de către Companie în acest moment, sunt în mod inerent supuse unor incertitudini și contingențe economice și concurențiale semnificative care ar putea determina Compania să se efectueze. Rezultatele financiare, performanța sau realizările sunt semnificativ diferite de cele exprimate sau implicite aici. Unii dintre factorii sau ipotezele materiale utilizate pentru a elabora declarații anticipative includ, dar nu se limitează la, incertitudini asociate cu: arbitrajul ICSID, acțiuni ale guvernului român, circumstanțe sau evenimente care afectează capacitatea Companiei de a-și finanța operațiunile (inclusiv, de exemplu, (inclusiv, dar fără a se limita la finalizarea finanțării suplimentare menționate mai sus) sau deservirea datoriilor sale, explorarea, dezvoltarea și exploatarea proprietăților miniere și efectul general al judecăților eronate făcute cu bună-credință în timpul pregătirii informațiilor anticipative .

Declarațiile anticipative implică riscuri, incertitudini, ipoteze și alți factori, inclusiv cei descriși mai jos, care nu se pot materializa niciodată, nu se pot dovedi incorecte sau se pot materializa altele decât cele anticipate în prezent și ar putea determina rezultatele Companiei să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite. privitor la declaratiile anterioare. Orice afirmații care exprimă sau includ discuții cu privire la predicții, așteptări, credințe, planuri, așteptări, obiective, presupuneri, evenimente sau performanțe viitoare (adesea, dar nu întotdeauna, identificate prin cuvinte sau expresii precum „așteptați”, „așteptați”, vede , „Așteaptă”, „crede”, „planuri”, „proiecte”, „estimări”, „presupune”, „intenție”, „strategic”, „obiective”, „obiectiv”, „potențial”, „posibil” sau diverse forme ale acestora sau care afirmă că anumite acțiuni, evenimente, condiții sau rezultate pot, pot, pot, ar trebui, pot sau vor fi întreprinse, să apară, să se concretizeze sau să anuleze oricare dintre acești termeni și expresii similare) nu sunt declarații de fapt și pot fi transmise căutând declarații.

Mulți factori ar putea determina rezultatele reale să difere semnificativ de cele din declarațiile anticipative, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Izbucnirea Coronavirusului (COVID-19) poate afecta operațiunile companiei și / sau calendarul anticipat al arbitrajului ICSID;
 • Durata, dezvăluirea necesară, costurile, procesul și rezultatul arbitrajului ICSID;
 • Acțiuni întreprinse de România după includerea „Peisajului minier Rocia Montagne” ca sit al patrimoniului mondial UNESCO;
 • modificări ale lichidității și resurselor de capital ale lui Gabriel și / sau grupului de companii de care aparține direct sau indirect;
 • Acces la finanțare pentru a sprijini arbitrajul ICSID în curs de desfășurare al grupului și / sau viitoarele activități operaționale;
 • diluarea capitalului propriu rezultat din conversia sau exercitarea valorilor mobiliare noi sau existente în totalitate sau parțial în acțiuni comune;
 • Capacitatea Companiei de a menține o listă continuă pe bursa TSX Venture sau pe orice bursă publică reglementată;
 • Impactul asupra strategiei de afaceri și executării în România a: oricărei acuzații de corupție istorică, investigații financiare neconfirmate; aplicarea juridică incertă pentru și împotriva grupului și instabilitatea politică și socială;
 • riscurile organizaționale, politice și economice asociate operațiunii într-o jurisdicție străină, inclusiv modificări în legi, guverne, sisteme juridice și interpretarea legislației financiare actuale și viitoare și de altă natură;
 • fluctuațiile cursului de schimb valutar; Și
 • Disponibilitatea și implicarea continuă în anumite chestiuni operaționale sau de altă natură legate de grup de la anumiți angajați și consultanți cheie.

Această listă nu este exhaustivă a factorilor care pot afecta oricare dintre declarațiile anticipative ale companiei.

Investitorii sunt avertizați să nu se bazeze în mod nejustificat pe declarațiile anticipative și investitorii nu ar trebui să concluzioneze că nu a existat nicio modificare în afacerile companiei de la data acestui comunicat de presă care ar justifica orice modificare a oricărei declarații anticipative conținute. aici. Un document sau alte documente prezentate periodic autorităților de reglementare relevante sau transmise autorităților de reglementare relevante sau documentele afișate pe site-ul web al companiei. Toate declarațiile ulterioare scrise și orale care pot fi atribuite Companiei sau persoanelor care acționează în numele acesteia sunt în mod expres calificate în totalitate prin această notificare. Compania renunță la orice intenție sau obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative sau o listă de ipoteze sau factori anteriori, fie ca rezultat al unor informații noi, evenimente viitoare sau altfel, în conformitate cu obligațiile de divulgare ale Companiei în temeiul valorilor mobiliare canadiene aplicabile. sisteme. Investitorii sunt încurajați să citească dosarele companiei cu autoritățile de reglementare canadiene de valori mobiliare, care pot fi vizualizate online la www.sedar.com.