decembrie 3, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Fotografii AP: Festivalul de Halloween de 3 zile atrage mulțimi uriașe în capitala României, București | AP

Fotografii AP: Festivalul de Halloween de 3 zile atrage mulțimi uriașe în capitala României, București |  AP

BUCUREȘTI, România (AP) — Capitala României Bucureşti Se mândrește cu o locație ideală pentru sărbătorile de Halloween – iar vizitatorilor le place.

Peste 80.000 de oameni au descins weekendul trecut pe Insula Engerilor din București, sau Peninsula Angel Island, pentru West Side Hallo Fest de trei zile, cel mai mare Halloween Un festival în țara est-europeană de la căderea comunismului.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAm%96 G6?F6 H2D 42C67F==J 49@D6?]q@E9 E96 p?86=D’ xD=2?5 2?5 E96 DFCC@F?5:?8 {24F= |@C: :=2<6 92G6 366؟ D9C@F565:؟ >JDE6CJ DE@C:6D 6G6C D:?46 E96 =2<6 H2D 2CE:7:4:2==J 4C62E65 :? E96 =2E6 `hg_D]km^am

Cam (96? E96 =2<6 H2D 4C62E65[ 9F?5C65D @7 9@>6D[ EH@ D49@@=D 2?5 2 49FC49 925 E@ 36 56>@=:D965[ 2=@?8 H:E9 2 46>6E6CJ] pFE9@C:E:6D >@G65 23@FE„[___ 8C2G6D[ 3FE =67E >2?J @E96CD 369:?5[ 7665:?8 DA@@<J E2=6D @7 =@DE D@F=D[ H2?56C:?8 89@DED 2?5 DEC2?86 =:89ED 2AA62C:?8 2E ?:89E]k^am

kAm%96 2C62 2C@F?5 E96 =2<6 C6>2:?65 56D6CE65 7@C J62CD 2?5 =2E6C 3642>6 2 A@AF=2C C64C62E:@? 2C62 7@C qF492C6DE C6D:56?ED]qFE :ED C6AFE2E:@? @7 66C:6>JDE6CJ DE2J65@?[ 7F==J 4@>:?8 E@ =:76 =2DE H66<6?5]k^am

kAm~C82?:K6CD 3C@F89E 😕 `g]d E@?D @7 AF>A<:?D 2?5 >@C6 E92? A[b__ 92J 32=6D[ 2=@?8 H:E9 564@C2E:@?D 3J C6?@H?65 #@>2?:2? 7=@C2= 56D:8?6C }:4F q@42?462]k^am

Kamov>2? Dr<6=6E@؟ >@56=Dr[ >@?DE6C >2D<D[ D<F==D 2?5 4@EE@?\>256 DA:56C H63D H6C6 A2CE @7 2 9@CC@C\>@G:6\=:<6 D6EE:?8 H96C6 G:D:E@CD :?5F=865 😕 E96 DA@@<J 2E>@DA96C6]k^am

kAmr9:=5C6? D66>65 E@ 6?;@J E96 6G6?E>@C6 E92? 2?J@?6 6=D6]%96J 4@F=5 36 D66? 5C6DD65:? 4@DEF>6D 2?5 H62C:?8 >@?DE6C\=:<6 >2<6FA[ 52?4:?8 @C 92AA:=J E2<:?8 A9@E@D H:E9 D42CJ 4C62EFC6D]k^am

kAm~?6 J@F?8 H@>2? 96=5 fa 2 >2<6\D9:7E 9625@? 2 A@=6 H9:=6 H62C:?8 2 D66>:?8=J 3=@@5\DE2:?65 D9:CE]k^Am

READ  Compania italiană MGM achiziționează producătorul român de încălțăminte Rekord

kAm$@>6 G:D:E@CD 5C6DD65 FA 2D E96 H@C=5’D 36DE\A:C6[ qC2> $E@<6C’D sC24F=2[ :?DA:C65 3J 2 #@>2?:2? >65:6G2= AC:?46 2?5 E96 qC2? r2DE=6[ ?@CE9 @7 qF492C6DE[ 2?@E96C A@AF=2C w2==@H66? E@FC:DE 56DE:?2E:@?]k^am

kAmw2==@H66? H2D G:CEF2==JF?2?:2 367@C6 E96 72== @7 4@>>F?:D> 😕 `hgh][ 56DA:E6 @AA@D:E:@? 7C@> #@>2?:2’D ~CE9@5@I r9C:DE:2? 49FC49[ H9:49 😕 E96 A2DE 92D 5:D>:DD65 E96 76DE:G:EJ 2D 2 “4@>>6C4:2= D6?D2E:@?[ 7@C6:8? E@ #@>2?:2? 4F=EFC6[ 72:E9 2?5 DA:C:EF2=:EJ]„K^am

k9C^m

Tabără! HC:E6C y@G2?2 v64 4@?EC:3FE65 7C@> q6=8C256[ $6C3:2]k^am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.