septembrie 28, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Lucrătorii din domeniul sănătății din România protestează pentru salarii mai mari, mai mult personal și condiții de muncă mai bune | tata

Lucrătorii din domeniul sănătății din România protestează pentru salarii mai mari, mai mult personal și condiții de muncă mai bune |  tata

BUCUREȘTI, România (AP) Mii de lucrători din domeniul sănătății au organizat joi un protest în capitala României, cerând salarii mai mari, mai mult personal și condiții de muncă mai bune, pe fondul a ceea ce ei spun că este o penurie care va duce la o scădere a standardelor pentru serviciul medical.

Personal medical din toată țara s-a adunat în centrul Bucureștiului, sufland, sunetând claxone și fluturând steaguri. Unele dintre semne scriu: „Numai împreună putem reuși”.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm%96″w62=E9$@=:52C:EJ”u656C2E:@? H9: 49 @ C82?: K65 E96 AC @ E6DE D2: 5: E H2D 4 @ ? 46C? 65 E92E2″564=:?6:?C62=H286D5C:G6?3J:?7=2E:@?”H@F=5=625E@2″564C62D6:?E96BF2=:EJ@7962= E9 42C6”: ?#@>2 ?:2[ H9:49 ;@:?65 E96 tFC@A62? &?:@? 😕 a__f]k^am

kAm”![ H:E9 H286 DA6?5:?8 AC@G:?8 E@ 36 E96 36DE :?G6DE>6?E 7@C AF3=:4 962=E9[” E96 7656C2E:@? D2:5 😕 2 AC6DD C6=62D6]k^am

kAmp7E6C#@>2?:2; @:? 65 E96t &[ 9:89 =6G6=D @7 962=E9 42C6 H@C<6CD >@G65 23C@25 D66<:?8 9:896C H286D[ H9:49 2=D@ DEC2:?65 E96 4@F?ECJ’D >65:42= D64E@C]k^am

camex? a_a[ #@>2?:2[ H9:49 92D 2 A@AF=2E:@? @7 23@FE `h >:==:@? A6@A=6[ 925 @?6 @7 E96 =@H6DE 962=E942C6 DA6?5:?8D 😕 E96 t& C6=2E:G6 E@ vs! 2E e]bT[ 4@>A2C65 E@ 2 3=@4 2G6C286 @7 ?62C=J „T[ 244@C5:?8 E@ E96 t&’D DE2E:DE:4D @77:46[ tFC@DE2E]k^am

kAm#@>2?:2’D|:?:DECJ@7 w62=E9 92D?E J6E C6DA@? 565 E @ 2 C6BF6DE 7 @ C 4 @ >> 6? E7C@>%96pDD@4:2E65! C6DD]k^am

kAm „%96 23D6?46@7 4@?7:56?462?5 AC65:4E23:=:EJ[ 5@F3=65 3J E96 564C62D6 😕 E96 BF2=:EJ @7 AC@76DD:@?2= =:76[ 72G@CD E96 >:8C2E:@? @7 962=E9 AC@76DD:@?2=D[” E96 F?:@? D2:5 %9FCD52J[ 255:?8 E96C6 😀 2 8C@H:?8 EC6?5 @7 DE2E6 >65:42= 6>A=@J66D >@G:?8 E@ E96 AC:G2E6 D64E@C]k^am

READ  Predicțiile femeilor pentru prima zi a US Open Day, inclusiv Fikek vs Muguruza

kAmsFC:? 8 E96 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4[ #@>2?:2 DF776C65 D6G6C2= 5625=J 9@DA:E2= 7:C6D[ H9:49 H6C6 A2CE=J 3=2>65 @? @FE52E65 9@DA:E2= :?7C2DECF4EFC6 E92E H2D 2E E:>6D AFE F?56C 9F86 AC6DDFC6 2>:5 9:89 A2E:6?E ?F>36CD]k^am

kAm %96 7656C2E: @? 244FD65#@>2?: 2’D 8@G6C?>6? E: D 7 @ C86EE:? 8 E96 „96C@: D > D9 @ H? 3J 962 = E9 AC @ 76DD: @? 2 = D” 5FC:? 8E96A2? 56>: 4]k ^ am

Copyright 2023 Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.