mai 20, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

NextGenerationEU: Comisia Europeană aprobă planul de recuperare și reziliență al României de 29,2 miliarde EUR

(credit: Unsplash)

Acest articol vă este adus în asociere cu Comisia Europeană.


Comisia Europeană a adoptat astăzi o evaluare pozitivă a planului de redresare și reziliență al României, un pas important către UE, care va plăti 14,2 miliarde EUR în subvenții și 14,9 miliarde EUR în împrumuturi acordate României în cadrul Facilității de Recuperare și Reziliență (RRF). Această finanțare va sprijini implementarea măsurilor critice de investiții și reforme identificate în Planul de redresare și reziliență al României. Va juca un rol crucial în a permite României să iasă puternic din pandemia COVID-19.

RRF este instrumentul principal în centrul NextGenerationEU. Acesta va furniza până la 800 de miliarde de euro (la prețurile actuale) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga UE. Planul românesc face parte din răspunsul coordonat fără precedent al Uniunii Europene la criza COVID-19, pentru a răspunde provocărilor europene comune prin adoptarea transformărilor ecologice și digitale, pentru a spori rezistența economică și socială și coeziunea pieței unice.

Comisia a evaluat planul României pe baza criteriilor stabilite în regulamentul RRF. Analiza comisiei a avut în vedere, în special, dacă investițiile și reformele cuprinse în planul României sprijină transformările ecologice și digitale; Contribuiți la abordarea eficientă a provocărilor identificate în capitolul european; Sporirea potențialului de creștere, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială.

Asigurarea transformărilor ecologice și digitale în România

Evaluarea Comisiei a constatat că Plan România alocă 41% din alocarea totală a planului măsurilor care sprijină o tranziție verde. Planul include măsuri de eliminare treptată a producției de cărbune și lignit până în 2032. Reformele care promovează transportul durabil includ decarbonizarea transportului rutier, taxele ecologice, stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și o trecere model la transportul feroviar și pe apă. Planul pune, de asemenea, un accent puternic pe îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile private și publice.

Evaluarea de către Comisie a planului României a constatat că acesta alocă 21% din alocarea sa totală măsurilor care sprijină transformarea digitală. Aceasta include măsuri de digitalizare a administrației publice și a întreprinderilor, îmbunătățirea comunicării, securității cibernetice și abilităților digitale și dezvoltarea unui sistem integrat pentru e-sănătate și telemedicină. Se așteaptă ca măsurile de sprijinire a digitalizării educației să contribuie la dezvoltarea competențelor atât pentru elevi, cât și pentru profesori și vor fi îmbunătățite prin măsuri de modernizare a laboratoarelor școlare și de înființare de laboratoare inteligente. Participarea la un proiect multi-țară este planificată a fi implementată ca un proiect important de interes comun european (IPCEI) privind microelectronica.

READ  Gazul este aici pentru a rămâne timp de zeci de ani, spun combustibilii fosili grei

Consolidarea rezilienței economice și sociale în România

Comisia consideră că planul României include o gamă largă de reforme și investiții care se consolidează reciproc, care contribuie la abordarea tuturor sau a unui subset important al provocărilor economice și sociale identificate în recomandările specifice țării adresate României.

Implementarea reformelor și investițiilor sociale și educaționale este de așteptat să abordeze deficiențele pe termen lung și deficiențele structurale. Planul prevede măsuri de consolidare a administrației publice, inclusiv prin îmbunătățirea eficacității sistemului judiciar și combaterea corupției. De asemenea, va include măsuri de sprijinire a investițiilor private, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și îmbunătățirea mediului de afaceri prin reducerea poverii administrative asupra companiilor. Reformele planului în domeniile educației și locurilor de muncă sunt de așteptat să susțină o piață a forței de muncă mai puternică, în interesul creșterii. Se așteaptă ca reformele majore legate de eliminarea treptată a cărbunelui, decarbonizarea transporturilor și investițiile care promovează transformarea ecologică și digitală să sporească competitivitatea și să facă economia mai durabilă în general. Reziliența socială trebuie să se îmbunătățească ca urmare a reformelor educaționale și a investițiilor incluse în plan. Deținerea unei forțe de muncă bine calificate și reducerea părăsirii timpurii a școlii ar face economia mai rezistentă la șocurile viitoare și populația mai rezistentă la modelele economice în schimbare.

Susținerea investițiilor de pionierat și a proiectelor de reformă

Planul României propune proiecte în fiecare dintre cele șapte regiuni principale ale Uniunii Europene. Acestea sunt proiecte de investiții specifice care abordează probleme comune tuturor statelor membre în domeniile care creează locuri de muncă și creștere economică și sunt necesare pentru o tranziție ecologică și digitală. De exemplu, planul românesc include un proiect de construire a unei infrastructuri de cloud computing guvernamentale sigure care să permită interoperabilitatea administrației publice și a platformelor de servicii de date, să promoveze adoptarea serviciilor publice digitale pentru cetățeni și companii și să publice cărți de identitate electronice pentru 8,5 milioane de cetățeni.

READ  Agentul FBI Timothy Thibault a ascuns informații despre vânătorul „Big Man” Joe Biden.

Evaluarea a constatat, de asemenea, că niciuna dintre măsurile incluse în plan nu dăunează în mod semnificativ mediului, în conformitate cu cerințele stabilite în RRF.

Regimurile de control instituite de România sunt suficiente pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Planul oferă suficiente detalii cu privire la modul în care autoritățile naționale vor preveni, detecta și corecta cazurile de conflicte de interese, corupție și fraude legate de utilizarea fondurilor.

Au spus membrii colegiului:

Președintele Ursula Von der Line Ea a spus: „Mă bucur să prezint avizul Comisiei Europene pentru Planul de redresare și reziliență al României de 29,2 miliarde EUR. Prin concentrarea asupra măsurilor necesare pentru asigurarea transformărilor ecologice și digitale, de la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor la îmbunătățirea abilităților de comunicare și digitale, măsurile prevăzute în plan au potențialul de a fi cu adevărat transformatoare. Vom fi alături de dumneavoastră în următorii ani pentru a ne asigura că investițiile și reformele ambițioase stabilite în plan sunt pe deplin puse în aplicare. „

Valdis DombrovskisVicepreședintele executiv al Economy Fit for People a spus:Astăzi, am sprijinit planul de redresare al României pentru a ieși mai puternic după criză și a stimula creșterea economică. Planul va ajuta România să se decarbonizeze, prin măsuri de eliminare a cărbunelui și de producere a energiei lignite care ar trebui să stimuleze competitivitatea și să facă economia mai durabilă. De asemenea, va promova transportul durabil și va îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice și private. Salutăm concentrarea ei pe îmbunătățirea comunicării și securității cibernetice, precum și pe digitalizarea administrației publice, a asistenței medicale și a educației, îmbunătățind astfel dezvoltarea competențelor digitale. Prin implementarea reformelor sociale și educaționale, susținute de investiții, România trebuie să stimuleze creșterea prin abordarea unor probleme structurale de lungă durată – cu un mediu de afaceri mai puternic și birocrație redusă.. „

READ  HiSky Europe caută servicii din SUA cu A321LR

Paulo GentiloniComisarul pentru economie a spus:Cu lumina verde de astăzi a Comitetului pentru Planul de Recuperare și Reziliență pentru România, țara face un pas important către un viitor mai prosper, competitiv și mai durabil. Acesta este un plan important, atât în ​​ceea ce privește suma finanțării pe care urmează să o primească România, cât și natura ambițioasă a reformelor și investițiilor sale. Comisia Europeană va sprijini autoritățile române în eforturile lor de a-și îndeplini aceste angajamente, care, dacă vor fi implementate cu succes, vor aduce beneficii enorme cetățenilor și întreprinderilor române.. „

Pasii urmatori

Comisia a adoptat astăzi o propunere de decizie de a acorda 14,2 miliarde de euro subvenții și 14,9 miliarde de euro în împrumuturi acordate României în cadrul Fondului de reinstalare. Consiliul va avea acum, de regulă, patru săptămâni pentru a adopta propunerea comisiei.

Aprobarea de către Consiliu a planului va permite României să achite prefinanțare de 3,6 miliarde de euro. Aceasta reprezintă 13% din suma totală alocată României.

UNHCR va autoriza plăți suplimentare pe baza îndeplinirii satisfăcătoare a etapelor și obiectivelor stabilite în Planul de redresare și rezistență, reflectând progresul în implementarea investițiilor și a reformelor.