iunie 17, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Notă la decizia orală a D&G International Transport Ltd (OD2035378) și a lui Dan Duma („Propus de manager de transport”)

Notă la decizia orală a D&G International Transport Ltd (OD2035378) și a lui Dan Duma („Propus de manager de transport”)

Comisarul adjunct pentru trafic pentru West Midlands a decis:

operator

Licența de operator standard internațional a operatorului a fost revocată începând cu ora 23.59 la 31 iulie 2022, în conformitate cu:

(1) Următoarele prevederi ale Secțiunii 27 (1) (a) din Act:

(a) Titularul de licență nu mai îndeplinește prevederile secțiunii 13a(2) din lege care îmi cer să fiu convins că operatorul:

(b) are o bună reputație (așa cum este definită în conformitate cu paragrafele 1-5 din anexa 3),

Și

(d) să aibă competență profesională (așa cum este definită în conformitate cu paragrafele 8 până la 13 din anexa 3); Și

(ii) să folosesc puterea de apreciere care mi-a fost conferită de articolul 26 alineatul (1) din lege, după ce a constatat că următoarele motive specificate în secțiunea 26 alineatul (1) din lege provin din probe admisibile și aprobate de mine și am stabilit că sunt adecvate și proporțional pentru a face acest lucru:

Secțiunea 26(1)(c)(3)

avizele de interzicere au fost emise vehiculelor operatorului sau conducătorilor auto de către DVSA sau poliție în ultimii cinci ani – de la acordarea licenței la 21 octombrie 2020;

Secțiunea 26 (1) litera (f)

Că operatorul a încălcat angajamentele anexate licenței sale atunci când a luat măsurile adecvate –

 • să întrețină vehiculele și remorcile operate în baza acestei licențe, inclusiv vehiculele și remorcile închiriate, corespunzătoare și reparabile;

 • Să se asigure că sunt respectate regulile privind orele de lucru ale șoferilor și înregistrările tahografului și că sunt păstrate înregistrările corespunzătoare;

 • să notifice operatorului modificările materiale ale condițiilor în termen de cel mult 28 de zile;

Secțiunea 26 alineatul (1) litera (h)

că a existat, de la acordarea licenței, o schimbare materială în oricare dintre circumstanțele titularului licenței care au fost relevante pentru eliberarea licenței sale, în acest caz:

 • ceea ce s-a menționat mai înainte;

 • Operatorul nu a reușit să obțină o adresă de corespondență efectivă și să răspundă corespondenței trimise la adresa și adresele de e-mail de corespondență cuprinse în evidențele de licență (aparent adresa contabilului său care este și sediul social al companiei și adresa dată către director la Companies House) și cele două centre de operare desemnate, cu privire la preocupările de conformitate transmise de către DVSA și Comisarul de Trafic;

 • Operatorul nu respectă procesul de anchetă publică furnizând documentele solicitate în scrisoarea pe care o adresează comisiei de anchetă listată pentru audiere la ora 14.00 pe 23 iunie 2022, care ar fi trebuit să fie depusă cu cel puțin 7 zile înainte și după această dată. să coopereze cu procesul de anchetă participând la audierea enumerată la 23 iunie 2022, reprezentată de principalul sau reprezentantul său desemnat;

 • Nedeclararea de către Operator a modificărilor substanțiale ale competenței sale profesionale Odată ce operatorului i-a devenit evident că anteriorul director de transport, domnul Florin Buzle, nu exercita gestionarea efectivă și continuă a activităților de transport ale Societății solicitate de acesta în calitatea sa în calitate de Director de Transporturi, din dovezile domnului Dan Dumas mi se pare că domnul Buzle a acționat ca Manager de transfer în nume doar pentru o perioadă prelungită înainte de demisia sa, cu efect de la 1 aprilie 2022 și că Operatorul cunoștea că asta și a continuat să-l plătească;

 • Operatorul prin directorul său unic, domnul Dan Duma, care și-a obținut CPC în cadrul Departamentului Transport pentru Vehicule de Marfă în februarie 2022 din România, nu a respectat angajamentele de licență pentru a se asigura că sistemele și înregistrările sunt gestionate și monitorizate între data de Demisia domnului Buzle și data amânării anchetei, cu o cutie de înregistrări legate de întreținere Produs în total dezordine și nicio dovadă Analiză și urmărire a descărcărilor istorice de către operatorul cardurilor de șofer și a datelor unității vehiculului, înainte de implicarea foarte recentă a Invergold Associates în calitate de consultanți și munca pe care au făcut-o cu Principalul în ultimele zile, rămâne incompletă din cauza problemelor de accesare a datelor din sistemul operatorului, inclusiv a datelor cardului de șofer;

 • Absențele domnului Dan Duma sunt din Marea Britanie, în România, amploarea cărora rămâne neclară dar au fost acceptate de cel puțin două săptămâni, și sporadic până atunci din cauza unor probleme personale de familie care impun prezența sa în țară. Pașaportul său a expirat la 13 iunie 2022. În absența sa, doi foști șoferi, printre care și domnul Gabriel Aubrissan, au fost autorizați să supravegheze șoferii din Marea Britanie care au legătură cu acesta în ceea ce privește instrucțiunile de lucru, cu asistența fiicei sale care conduce munca în tura de noapte. , la telefon. Înregistrările au fost păstrate în reședința închiriată a domnului Dumas din Regatul Unit la 87 Portland Drive, care este o ocupație multiplă și, de asemenea, închiriată de fostul manager de transfer până în aprilie 2022. Din analiza mea a înregistrărilor mi se pare că dl Dumas le-a plătit. puțină atenție la aceste înregistrări înainte sau după plecarea fostului Manager de transfer;

 • Operatorul nu are un manager de transfer desemnat cel puțin din aprilie 2022, fără o perioadă de grație a cerințelor de competență profesională. Cererea de schimbare a licenței a fost retrasă pentru adăugarea domnului Dan Duma în funcția de manager de transport în comisia de anchetă. Mi-au fost furnizate, la cerere, o scrisoare de intenție și un formular TM (1), din data de duminică, 26 iunie 2022, pentru a-l adăuga pe dl Carl Partington ca director de transport, dar acestea nu au fost completate și procesate de echipa centrală de licențiere din Leeds pentru țara mea . luate în considerare și domnul Partington nu a putut participa la anchetă. Mi se pare că, la data cercetării, nu au fost îndeplinite cerințele de competență profesională.

READ  Poate Sanjeev Gupta să scape de criza care îi cuprinde afacerea?

Deoarece licența de operator este revocată, cererea de schimbare a licenței este de fapt respinsă.

Propus director de transport, domnul Dan Dumas

Solicitarea de schimbare a licenței de adăugare a domnului Dumas ca manager de transport nominalizat pentru această licență a fost retrasă în cadrul anchetei și acesta nu servește ca manager de transport pe nicio licență de operator în acest moment. Am aflat că operatorul și-a pierdut buna reputație și că domnul Douma este unicul manager al companiei operatorului. Dacă domnul Dumas dorește să acționeze în calitate de director de transport pentru orice licență în viitor, va trebui să-i convingă comisarului de trafic că are o bună reputație și o competență profesională adecvată la acel moment, sub rezerva acestei decizii.

Descalificare conform Secțiunii 28

Nu am depus un ordin conform Secțiunii 28 împotriva Societății sau a Directorului acesteia, domnul Dan Duma. Rezoluția mea a fost foarte aproape de această problemă, dar, în general, am decis că mai există o posibilitate viitoare ca cerințele noii licențe să fie îndeplinite, dar, cel puțin, ar fi nevoie de următoarele pentru a-l satisface pe Comisarul de trafic. că bună reputație a fost restabilită și operatorul ar trebui să se conformeze în viitor, în ciuda acestui istoric foarte prost:

 • dovezi tangibile și de încredere ale reședinței reale a principalului și prezenței fizice predominante în Regatul Unit;

 • Sprijiniți un interpret oficial pentru a se ocupa de respectarea licenței de operator, a comunicărilor cu DVSA și a Comisarului de Trafic și a aranjamentelor în vigoare pentru a asigura acuratețea înregistrărilor de licență și notificarea tuturor modificărilor materiale;

 • Sprijinul și implicarea Consultantului în transport contractat în mod regulat, precum și a unui Manager de transport extern puternic și eficient, care lucrează ore lungi și un sistem de raportare formal scris directorului de către Consultant și Managerul de Transport pentru a fi tradus oficial în limba română de către un interpret;

 • Confirmări scrise atât din partea consultantului în transport, cât și a managerului de transport propus, fiecare care se angajează să notifice imediat comisarul de trafic în scris

READ  Sentimentul afacerilor s-a îmbunătățit în România în aprilie, în toate sectoarele

(i) dacă au îngrijorări cu privire la respectarea de către operator cu sfaturile și instrucțiunile date de aceștia pentru a asigura conformitatea cu legea, licența operatorului și/sau eficiența sistemelor și înregistrărilor existente pentru a obține conformitatea; și/sau (ii) demisia acestora.

Pentru a evita orice dubiu, deși nu am emis un ordin de descalificare separat, aceasta nu indică în niciun fel că orice cerere viitoare poate fi acceptată și, dacă este făcută, va fi determinată înainte ca revocarea acestei licențe să devină efectivă.