mai 19, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Practici internaționale pentru eliminarea dublei impuneri: depășirea provocărilor din România

Practici internaționale pentru eliminarea dublei impuneri: depășirea provocărilor din România

În contextul globalizării și al creșterii tranzacțiilor transfrontaliere, dubla impozitare a devenit o problemă majoră pentru grupurile multinaționale care își desfășoară activitatea în România. Auditurile prețurilor de transfer efectuate de autoritățile fiscale române au ca rezultat modificări semnificative ale prețurilor de transfer la nivelul contribuabililor români, ducând la impozitarea aceluiași venit în cele două state.

Pentru a face față acestui lucru, contribuabilii români au la dispoziție mai multe instrumente legale pentru a face față și rezolva problema dublei impuneri.

Opțiuni de remediere a dublei impuneri

Cea mai simplă și mai ușoară opțiune pentru contribuabilii români este contestarea rezultatelor inspecției fiscale. Acest proces presupune depunerea unei căi de atac, iar acestea fiind deseori soluționate în favoarea organului fiscal, este deseori urmată de proceduri judiciare, care culminează cu o decizie definitivă de soluționare a litigiului cu autoritățile române.

Cu toate acestea, cu excepția cazului în care contribuabilul reușește să conteste în fața instanței de judecată rezultatele evaluării impozitului, hotărârea judecătorească nu garantează eliminarea dublei impuneri.

Prin urmare, o altă opțiune este de a depune o plângere în conformitate cu procedura de acord reciproc (MAP) pentru a elimina dubla impozitare, cum ar fi:

  • Tratate de dubla impunere incheiate de Romania cu alte state. Are însă unele dezavantaje, principalul fiind dificultatea de a forța autoritățile să ajungă la o soluție care să elimine dubla impozitare la nivel de grup.

  • 90/436/CEE Acordul pentru eliminarea dublei impuneri în ceea ce privește ajustarea profiturilor companiilor asociate (EUAC). Această procedură ar trebui să asigure eliminarea dublei impuneri, întrucât prevede și arbitraj, dar are dezavantajele incertitudinii cu privire la termenii procedurii și duce la dileme pentru contribuabili, care trebuie să aleagă între instanța națională și EUAC. proces și astfel de acțiuni nu pot avea loc simultan (până la un anumit punct).

  • Directiva Consiliului (UE) 2017/1852 Soluționarea litigiilor fiscale, modificată de legislația națională. Ea lărgește sensul și termenii în comparație cu EUAC și permite Curții de Justiție a Uniunii Europene să intervină în interpretarea normelor.

Conform Ultimele statistici publicate de OCDE pe hărțile din RomâniaNumărul de cereri de prețuri de transfer a crescut de la 16 în 2021 la 46 în 2022. Această creștere semnificativă poate reflecta o mai mare conștientizare a drepturilor fiscale sau a modificărilor legale care facilitează utilizarea acestei practici (în caz contrar, reflectă o tendință globală. Sondaj global EY 202446% dintre respondenți consideră MAP ca fiind cel mai eficient mijloc de eliminare a dublei impuneri).

Statisticile rezultatelor dezvăluie provocarea pentru contribuabili

În timp ce 37 de dosare au fost închise în 2022, patru dintre ele au fost retrase de contribuabili, iar autoritățile fiscale române au considerat „obiecție nejustificată” în 33 de cazuri, ceea ce este îngrijorător. Prin urmare, se pare că în niciunul dintre aceste cazuri nu s-a ajuns la un acord de eliminare totală sau parțială a dublei impuneri.

Autoritățile fiscale române au intensificat auditurile prețurilor de transfer în ultimii ani și, potrivit rapoartelor de performanță publicate, au evaluat o bază de impozitare suplimentară de 173 de milioane de euro pentru 2022 și de 188 de milioane de euro pentru 2023, așa că întrebarea este în ce măsură românii. Contribuabilii au acces real la aceste proceduri internaționale, care ar trebui să elimine dubla impozitare.

Experiența recentă din România ne arată necesitatea intervenției instanțelor de judecată, care par să aibă capacitatea de a facilita accesul la MAP-urile blocate de autoritățile fiscale române și de a permite soluționarea cauzei de către o comisie de arbitraj. Acolo nu s-a ajuns la un consens. Este de o importanță fundamentală ca contribuabilii români să își cunoască bine drepturile și preferințele, să dezvolte o strategie adecvată și argumente convingătoare pentru a crește șansele de succes în eliminarea dublei impuneri.

Viitorul litigiilor fiscale

Conflictele fiscale sunt de așteptat să se intensifice, atât în ​​România, cât și la nivel internațional. Companiile care investesc acum în reformarea politicilor lor de prețuri de transfer vor fi mai bine echipate pentru a aborda în mod eficient potențialele dispute cu autoritățile fiscale și pentru a-și justifica poziția fiscală actuală.

Impactul tehnologiei și al digitalizării este un subiect semnificativ, mai ales într-un peisaj economic din ce în ce mai interconectat. Prin introducerea sistemelor digitale, autoritățile fiscale române pot simplifica și accelera MAP-urile și pot facilita o mai bună cooperare cu contribuabilii, sporind totodată încrederea în sistemul fiscal. De exemplu, utilizarea platformelor online în care contribuabilii pot trimite documentele necesare și pot urmări starea reclamațiilor lor în timp real va crește transparența și va duce la predictibilitate în soluționarea reclamațiilor.

Prin urmare, tehnologia facilitează un dialog mai deschis și mai dinamic între contribuabili și autoritățile fiscale. Integrarea tehnologiei în procesul fiscal nu numai că simplifică procesul, dar contribuie și la o mai mare predictibilitate și eficiență a sistemului fiscal românesc.

READ  Forțele aeriene americane au doborât România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial