septembrie 26, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Profitul Sony scade, deoarece avertizează asupra impactului grevelor cinematografice americane | tata

Profitul Sony scade, deoarece avertizează asupra impactului grevelor cinematografice americane |  tata

Compania japoneză de electronice și divertisment a declarat miercuri că profitul Sony în aprilie-iunie a scăzut cu 17% față de un an mai devreme, în condițiile în care îngrijorările au crescut cu privire la prejudiciul veniturilor din greva din sectorul filmelor.

Profitul total pentru primul trimestru al Sony cu sediul în Tokyo a fost de 217 miliarde de yeni (1,5 miliarde de dolari), în scădere față de 261 de miliarde de yeni cu un an mai devreme.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm „F2CE6C=J D2=6D C@D6 bbT E@a]este EC:==:@?J6?WSa`3:==:@?X[ 2D D2=6D 7@C E96 A6C:@5 8C6H 😕 82>6D 2?5 ?6EH@C< D6CG:46D[ E96 >FD:4 3FD:?6DD[ 7:?2?4:2= D6CG:46D 2?5 :>28:?8 D@=FE:@?D]k^am

kAm$@? J D2: 5: ED C6DF = ED 8 @ E2 3DE 7C @ > 2 72G @ C23 = 6 6I492? 86 C2E6]96% J6? 92D 366? 564 =:?:? 8 = 2E6 = J.[ EC25:?8 2E 23@FE `cb J6? E@ E96 5@==2C[ 2?5 2 H62< J6? 😀 2 A=FD 7@C y2A2?6D6 6IA@CE6CD =:<6 $@?J]k^am

cam $@? J’D C6G6? F6:? E96>G:6D D68>6? E H2D 6IA64E65 E @ DF776C 3642FD6 @ 7 E96 k2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^9@H\9@==JH5\DEC:<6D\27764E\72? D\3f5h7h_ga_feah55b4b_6ed2ffeee5g7QmDEC: <6D 3J E96 (C: E6CD vF: = 5 @ 7 p> 6C: 42k^2m[ @C (vp[ 2?5 $4C66? p4E@CD vF:=5 \ p>6C:42? u656C2E:@? @7 %6=6G:D:@? 2?5 #25:@ pCE:DED[ @C $pv\pu%#p]k^am

kAm #6 = 62D6 52E6D @ 7 > G: 6D[ 2D H6== 2D 56=:G6C:6D @7 %’ D6C:6D[ H6C6 36:?8 56=2J65[ 244@C5:?8 E@ $@?J]k^am

kAm$@? J D2:5:E D9:AA65 b]b>: ==: @? @7: ED! =2J$E2E: @? D G: 56 @ 82 > 6 4 @ ? D @ = 6D 5FC:? 8 E96 BF2CE6C E9C @ F89 yF? 6]$@? J 6DE:> 2E6D `_g>: ==: @? A6 @ A = 6 2C6 24E: G6 FD6CD @ ? : ED $@? J@? =:? 6 82>:? 8? 6EH @ C[ FA 3J d >:==:@? FD6CD 7C@> 2 J62C 28@]k^am

READ  Gina Ortega despre compararea ei cu „Toata viața ei” a lui Wednesday Addams

kAmp > @? 8 $ @? J’D C646? EE @ A \ 62C?:? 8> FD: 4C6 = 62D6D H6C6 E96 „$~$” 2 = 3F>3J$ + p[ |:=6J rJCFD’ “t?5=6DD $F>>6C ‘242E:@?” 2?5 “w2CCJ’D w@FD6” 7C@> w2CCJ $EJ=6D]k^am

kAm$@? J C2: D65: ED 7F == J62C AC @ 7: E 7 @ C642DE E @ ge_ 3: ==: @? J6? WSe 3: ==: @? X 7C @ > 2? 62C =: 6C AC@; 64E: @? 7 @ c 2? gc_3: ==: @? J6? WSd]gXAC@7:E]%92E’D=@H6CE92? E96 AC @ 7: E: E C64 @ C565 E96 AC6G:FD J62C 2E `EC: ==: @? J6?]k^am

k9C^m

kAm*FC:z286J2>2: D@? %H:EE6C k2 9C67lQ9EEADi ^^EH:EE6C]4@>^ JFC: <286J2> 2Qm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @ > ^ JFC: <286J2> 2k^2mk^Am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.