martie 21, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Recenzie de film: Idris Elba revine ca detectiv ascuțit în „Luther: The Fallen Sun”, o versiune mai mare și mai inteligentă a serialului | tata

John Luther al lui Idris Elba a ajuns în sfârșit pe marele ecran.

Și cu siguranță, mulți – cel puțin pe aceste țărmuri – vor viziona „Luther: The Fallen Sun” în sufrageria lor, dar asta nu schimbă faptul că această ramificație cinematografică a serialului dramatic britanic „Luther” se simte demnă de teatru.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

CMP = C625J:? 2 4:? 6A = 6I 96C6 2? 5 E96C6[ :E 2CC:G6D @? }6E7=:I E9:D H66<]k^am

kAmxE 5 @ 6D D @ 2D 2 3: 886C[ [email protected]=56C 2?5[ [email protected]?2E6=J[ :?4C62D:?8=J @G6C\E96\[email protected] G6CD:@? @7 E96 [email protected]]k^am

kAmrC62E65 2? 5 A6?? 65 3J} 6: = rC @ DD[ E96 D6C:6D [email protected]=G6D [email protected]?5 :ED ?2>6D2<6[ 2 56E64E:G6 49:67 :[email protected] 😕 {@[email protected]?] ~3D6DD: G6 23 @ FE 42E49: ? 8 <: == 6CD E @ E96 A @ :؟ E H96C6 96'DH: == :؟ 8 E @ 3 = FC D @> 6> @C2 = 2? 5 6E9:42==:? 6 d[ srx {FE96C [email protected]?5 9:>D6=7 😕 2 [email protected] @7 =682= [email protected] H2E6C 2E E96 [email protected]?4=FD:@? @7 E96 [email protected]’D 7:7E9 [email protected]? — @C “D6C:6D” 😕 qC:E DA62< — 😕 a_`h]k^am

camex? : ED @ A6?:? 8> @> 6? Ed[ “%96 u2==6? $F?” E2<6D FD 324< 😕 E:>6 D=:89E=J[ [email protected] 2 3:E @7 [email protected]:@? E92E =625D [email protected] 2 [email protected] @? 2 [email protected] E92E BF:4<=J [email protected]>6D 2 4C:>6 D46?6] xED? : DG: D: E65 3J {FE96C[ 2?5 [email protected] 96 [email protected]>6D 56E6C>:?65 [email protected] 7:?5 2 >2? [email protected]’D [email protected]?6 >:DD:?8 [email protected]> E96 D46?6[ {FE96C’D =682= [email protected]=6D 42E49 FA H:E9 9:> [email protected] 96 42? [email protected] [email protected]]k^am

sunt {FE96C:D D6? EE @ AC: D @?[ H9:49 😀 8C62E ?6HD [email protected] s2G:5 #@36J Wp?5J $6C<:DX[ [email protected]’D [email protected]?D:3=6 [email protected] E96 >2?’D 5:D2AA62C2?46 2?5 😀 2 D25:DE:4 [email protected] H:E9 8C2?5 [email protected]:7:4 A=2?D]k^am

READ  Trei filme care schimbă percepțiile

kAmp = E9 @ F89 # @ 36J 925366 ? 4 @? 46C? 65 {FE96C H2D [email protected]? 6 A6CD @? H9 @ 4 @ F = 5 7 @: = 9: D 7 @ CE94 @>:? 8 52DE2C5 = J5665D[ 96 [email protected]?6E96=6DD [email protected]<6D E96 369:?5\32CD 362C[ 2?5[ [email protected]@? [email protected][ {FE96C @C496DEC2E6D 2 AC:[email protected]? 3C62< 2?5 😀 @? E96 42D6 2D 2 H2?E65 >2? 9:>D6=7]k^am

Sunt ~ G6C E96 @ A9? 6[ {FE96C 86ED E96 [email protected]=56DE @7 [email protected]=56CD [email protected]> 9:D C6A=246>6?E[ srx ~56EE6 #2:?6 WrJ?E9:2 tC:[email protected][ [email protected] 92D [email protected] C6DA64E [email protected] E96 =2H\3C62<6C 2?5 H2?ED [email protected] D66 9:> [email protected]<65 FA 282:? 2D BF:4<=J 2D [email protected]:3=6] w @ H6G6C[ >@C6 C646AE:G6 [email protected] {FE96C’D C6BF6DED [email protected] 96=A [email protected]> :?D:56 E96 [email protected]=:46 56A2CE>6?E 😀 9:D @=5 [email protected][ |2CE:? $496?< Ws6C>@E [email protected]=6JX[ [email protected] C6EFC?D [email protected] E96 @77:46 2D 2 [email protected]?DF=E2?E 27E6C 92G:?8 C6E:C65]k^am

kAmp? 5 2D [email protected]>:89E:>28:? 6[ @?46 #2:?6 H:E?6DD6D E96 D42=6 @7 6G:= 24ED #@36J 😀 42A23=6 @7[ D96 >FDE 6?E6C :[email protected] 2? F?62DJ 2==:2?46 H:E9 {FE96C[ 5:D8C2467F= 2D 96 >2J 36]k^am

kAmrC @ DD – H9 @ D6 D6C: 6D 252AE2E: @? @7″%96 |DBF: [email protected]@2DE” C646?E = J H2D 42?46 = 65 3J pAA = 6%’Z 27E6C [email protected]@?D – 92D H2?E65 [email protected]>2 < 6 2 "{FE96C">G: 6 2D 72C 324 <2D E96 7: CDE EH @ D6C: 6D[ 96 D2JD :? E96 7:=>’D [email protected]:@? [email protected]] w6 = A:؟ 8 9:> 2? 5 t = 32[ [email protected] 2 [email protected] @? E96 7:=>[ [email protected]>A=:D9 E92E [email protected]= 😀 5:[email protected] y2>:6 !2J?6[ [email protected] 96=>65 E96 [email protected]>6?E:@?65 [email protected]?8 [email protected]\6A:[email protected] 7:7E9 D6C:6D]k^am

[email protected]>[email protected]:[email protected]\[email protected]\A = FD CF? E: >6[ “%96 u2==6? $F?” 😀 2? 6?E6CE2:?:?8 2772:C H:E9 9:89 3FE [email protected]?23=6 DE2<6D] {: <6> 2? J%’\[email protected]\>@G:6 EC2? D: E: @? D[ [email protected][ E9:D @?6 F=E:>2E6=J [email protected] [email protected]@ 3:8[ 4F=>:?2E:?8 😕 2? [email protected] D6E A:646 E92E 😀 92C5 [email protected] E2<6 2== E92E D6C:@FD=J]k^am

kAm | [email protected] H92E>2<6D: [email protected]? 5 J @ FC 5: D36 =: 67: D$6C <: D' G: == 2: ?[ [email protected] =6G6C286D E96 8F:=EJ 2?5 2D92>65 [email protected] 86E H92E 96 H2?EDi E96 @[email protected]?:EJ [email protected] [email protected]>>:E [email protected]>6 24E:@?D :? E96 ?2>6 @7 6?E6CE2:?:?8 @E96CD 2D EH:DE65 2D 96 :D] pDHC:EE6?[ #@36J DE2CED @FE 2D [email protected]>6H92E 36=:6G23=6[ 3FE[ 3J E96 6?5[ 96’D G6?EFC65 :[email protected] 2 C62=> @7 3692G:@C 6G6? E96 [email protected]<6C >2J 7:?5 @77\AFEE:?8]k^am

READ  Filmul de groază german care include Top 10 filme de pe Netflix By Storm

kAm %9: D: D2>G:6E92E56=:89ED23:EE>F49:? : ED 52C

%92E D2 km: 5[ $6C<:D W“%96 {@C5 @7 E96 #:?8D” >@G:6D[ “$E2C (2CDi %96 {2DE y65:”X[ EFC?D 😕 2? [email protected]:2E6=J F??6CG:?8 [email protected]>2?46 [email protected] >@DE @7 E96 7:=>]k^am

cât | 62? H9: = 6[ “w2CC:6E” DE2C tC:[email protected] [email protected]>6D 2? 2DD6E [email protected] E96 7:=> @?=J 27E6C E96 42D6 9:ED 4[email protected] [email protected] [email protected]>6 [email protected] #2:?6 2?5 H6 86E [email protected] D66 [email protected] D:56 @7 E96 492C24E6C]k^am

Kemp? 5[ @7 [email protected][ G:6H6CD @7 E96 [email protected] <[email protected] [email protected] [email protected]>A6==:?8 t=32 W“%96 (:C6[” “q62DE”X 92D 366? 2D {FE96C[ 2?5 [email protected]:?8’D 492?865 96C6] t = 32 4 @? E:? F6D E @ 5 @ E96 5C: G6?[ [email protected][email protected]:42==J 52>2865 =2H>2? BF:E6 H6==]k^am

kAmx7 [email protected]’G6? 6G6C D66? E96 D9 @ H – J @ F42? G: 6H2 == E96 6A: [email protected]@? wF = F.[ [email protected] }6E7=:I[ 3J E96 H2J — [email protected] [email protected]=5 92G6 =:EE=6 [email protected]=6 [email protected][email protected]:?8 E96 [email protected]:?8D\@? 😕 “%96 u2==6? $F?]*@F;FDE [email protected]?’E 92G6 2 == E96 324 H9J{FE96C:D E96 H2J 96:D]k^Am

kAm $A62 <:? 8 @ 7E92E324 @C6 „{FE96C” – E9: D = 2E6\82>6 56G6 = @a>6?[ [email protected]@[ 😀 2 =:EE=6 D:==J — [email protected] H6 >2J [email protected] 92G6 D66? E96 =2DE @7 96C[ 6:E96C]k^am

km * 6 d[ “%96 u2==6? $F?” F=E:>2E6=J CF?D 2 3:E @77 E96 C2:=D[ 3FE :E’D ?:46 [email protected] 92G6 srx {FE96C 324< @? E96 42DE 2== E96 D2>6]k^am

Am ——— k ^ am

kAm ‘{&%wt#i%wt up {{t}$&}’ k^Am

kAma]d DE2CD W @ FE @ 7 cXk ^ Am

kAm#2E65i#[email protected]:DEFC3:? 8^G: @ = 6? [email protected]? E6? E[ =2?8F286 2?5 [email protected]>6 D6IF2= >2E6C:2=Xk^Am

kAm#F??:?8 E:>6i ai`_k^Am

[email protected] [email protected] H2E49i ~? }6E7=:I uC:52Jk^Am

kAm———k^Am

[email protected]_ab %96 }6HD\w6C2=5 W(:[email protected][ ~9:@X] ‘: D:E%96}6HD\w6C2=5W (:[email protected][ ~9:@X 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]? 6HD \ 96C2 = 5]4 @ > QmHHH]? 6HD\96C2=5][email protected]>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

READ  Lista must-have a lunii aprilie

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.