iulie 1, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Resurse Gabriel: Emiterea de opțiuni de acțiuni stimulative și unități de acțiuni amânate

LONDRA, Marea Britanie / ACCESWIRE / 6 ianuarie 2022 / Gabriel Resources Ltd („Gabriel” sau „Compania”) declară că a acordat un total de 297.790 de opțiuni de acțiuni stimulative în cadrul planului de opțiuni pe acțiuni al Companiei („Planul de opțiuni”) și 167.171 de unități de acțiuni amânate în cadrul Planului de unități de acțiuni amânate („DSU”). Plan”) către anumiți membri ai Consiliului de Administrație al Companiei. Managementul Companiei ca onorariu non numerar pentru directori pentru serviciul în timpul trimestrului al patrulea din 2021 („Gratul directorului”). Toate opțiunile de acțiuni stimulative emise în baza acordării directorului pot fi exercitate timp de zece ani la 0,195 USD per acțiune și se pot acorda imediat la data acordării.

Numărul maxim de acțiuni ordinare ale Societății („Acțiuni ordinare”) disponibile pentru emitere în cadrul Planului de opțiuni nu va depăși 59778004. La data prezentei legi, un total de 33.294.830 de acțiuni ordinare au fost alocate pentru emitere în legătură cu opțiunile de acțiuni stimulative restante acordate în cadrul planului de opțiuni, reprezentând aproximativ 3,4% din capitalul social emis și în circulație. 4.486.845 de acțiuni ordinare sunt în prezent alocate pentru emitere în legătură cu unitățile de acțiuni amânate în circulație acordate în conformitate cu Schema de înțelegere pentru soluționarea litigiilor a DSU.

Pentru informații despre acest comunicat de presă, vă rugăm să contactați:

Dragos Tanase
presedinte si CEO
Tel: +40730399019
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți și spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript pentru ao vizualiza.

Richard Brown
Director financiar
Mobil: +44 7748 760276
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți și spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript pentru ao vizualiza.

Nici TSX Venture Exchange și nici Furnizorul de servicii de reglementare (așa cum este definit în politicile TSX Venture Exchange) nu își asumă responsabilitatea pentru adecvarea sau acuratețea acestei ediții.

Despre Gabriel

Gabriel este o companie canadiană de resurse listată la TSX Venture Exchange. Principalul obiectiv al companiei a fost explorarea și dezvoltarea proiectului de aur și argint Roșia Montană din România. Proiectul Roșia Montană, unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur nedezvoltate din Europa, este situat în sudul Munților Apuseni din Transilvania, România, o zonă minieră istorică și prolifică, care a fost exploatată sporadic încă din perioada preromană de mai bine de 2.000 de ani. Licența de exploatare a proiectului Roșia Montan este deținută de Roșia Montană Gold Corporation SA, companie românească la care Gabriel deține 80,69% din acțiuni, cu un sold de 19,31% deținut de Minvest Roșia Montană SA, o companie minieră de stat românească. .

READ  Premierul Modi analizează progresul în evacuarea indienilor din Ucraina pe fondul crizei

La obținerea licenței în iunie 1999, grupul și-a concentrat în mare măsură toate resursele administrative și financiare asupra explorării, fezabilității și dezvoltării ulterioare a proiectului Roșia Montan. Deși compania și-a îndeplinit obligațiile legale și a dezvoltat proiectul Roșia Montan ca un proiect minier de înaltă calitate, durabil și responsabil din punct de vedere ecologic, folosind cea mai bună tehnologie disponibilă, România a oprit și blocat implementarea proiectului Roșia Montan fără un proces legal corespunzător și fara compensatie. Prin urmare, obiectivul principal actual al companiei este arbitrajul ICSID. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul companiei la adresa www.gabrielresources.com.

privitor la declaratiile anterioare

Acest comunicat de presă conține „informații prospective” (denumite și „declarații prospective”) în sensul legislației canadiane aplicabile privind valorile mobiliare. Declarațiile prospective sunt furnizate cu scopul de a oferi informații despre așteptările și planurile actuale ale conducerii și pentru a permite investitorilor și altora să obțină o mai bună înțelegere a mediului de afaceri al Companiei. Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapte istorice, sunt declarații prospective.

În acest comunicat de presă, declarațiile prospective se bazează în mod necesar pe o serie de estimări și ipoteze care, deși considerate rezonabile de către Companie în acest moment, sunt, prin natura lor, supuse unor incertitudini și neprevăzute semnificative de afaceri și economice și competitive care pot cauza Companie la real. Rezultatele financiare, performanța sau realizările sunt semnificativ diferite de cele menționate sau implicite aici. Unii dintre factorii sau ipotezele semnificative utilizate pentru elaborarea declarațiilor prospective includ, dar nu se limitează la, incertitudini legate de: (până la finalizarea finanțării suplimentare menționate mai sus) sau serviciul datoriei, explorarea, dezvoltarea și exploatarea mineritului. proprietățile și efectul general al judecăților eronate făcute cu bună-credință în timpul Pregătirii informațiilor prospective.

Declarațiile prospective implică riscuri, incertitudini, ipoteze și alți factori, inclusiv cei descriși mai jos, care nu se pot concretiza niciodată, nu se vor dovedi incorecte sau nu se vor materializa altfel decât se anticipează în prezent și ar putea face ca rezultatele Companiei să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite. privitor la declaratiile anterioare. Orice afirmații care exprimă sau includ discuții cu privire la predicții, așteptări, convingeri, planuri, așteptări, obiective, ipoteze, evenimente sau performanțe viitoare (deseori, dar nu întotdeauna, identificate prin cuvinte sau expresii precum „așteptați”, „așteptați”, „ așteptat”, vede, „așteaptă”, „crede”, „planifică”, „proiecte”, „estime”, „presupune”, „intenție”, „strategic”, „obiective”, „obiectiv”, „potențial”, „ posibil” sau diferite forme ale acestora sau care afirmă că anumite acțiuni, evenimente, condiții sau rezultate pot, pot, pot, ar trebui, pot sau vor fi întreprinse, să apară, să se materializeze sau să anuleze oricare dintre acești termeni și expresii similare) nu sunt declarații faptice și pot fi declarații anticipative.

Mulți factori ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele din declarațiile prospective, inclusiv, dar fără a se limita la:

  • Izbucnirea Coronavirusului (COVID-19) poate afecta operațiunile Companiei și/sau calendarul anticipat al Arbitrajului ICSID;
  • Durata, dezvăluirea necesară, costurile, procesul și rezultatul arbitrajului ICSID;
  • Acțiuni întreprinse de România după includerea „Peisajului minier Rocia Montagne” ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO;
  • modificări ale lichidității și resurselor de capital ale Gabriel și/sau grupului de companii din care aparține direct sau indirect;
  • Accesul la finanțare pentru a sprijini arbitrajul ICSID în curs de desfășurare și/sau activitățile operaționale viitoare ale grupului;
  • diluarea capitalurilor proprii care rezultă din conversia sau exercitarea titlurilor de valoare noi sau existente în totalitate sau parțial în acțiuni comune; Capacitatea Companiei de a menține o listă continuă la Bursa de risc TSX sau la orice bursă de valori reglementată public;
  • Impactul asupra strategiei de afaceri și implementării în România a: oricăror acuzații de acte istorice de corupție, investigații financiare neconfirmate; aplicarea juridică incertă pentru și împotriva grupului și instabilitatea politică și socială;
  • riscuri organizaționale, politice și economice asociate cu operarea într-o jurisdicție străină, inclusiv modificări ale legilor, guvernelor, sistemelor juridice și interpretarea legislației financiare și a altor legislații actuale și viitoare;
  • fluctuațiile cursului de schimb valutar; Și
  • Disponibilitatea și participarea continuă la chestiuni operaționale sau de altă natură legate de Grup din partea anumitor angajați și consultanți cheie.

Această listă nu este exhaustivă a factorilor care pot afecta oricare dintre declarațiile prospective ale companiei.

Investitorii sunt atenționați să nu se bazeze în mod nejustificat pe declarațiile prospective, iar investitorii nu ar trebui să deducă că nu a existat nicio schimbare în afacerile Companiei de la data acestui comunicat de presă care să justifice orice modificare a oricărei declarații prospective conținute. în acest document sau în alte documente în curs de elaborare.Trimiteți-l periodic autorităților de reglementare a valorilor mobiliare relevante sau transmiteți-l autorităților de reglementare a valorilor mobiliare relevante sau documentelor afișate pe site-ul Companiei. Toate declarațiile anticipative ulterioare, scrise și orale, atribuibile Companiei sau persoanelor care acționează în numele acesteia, sunt calificate în mod expres în întregime prin această notificare. Compania declină orice intenție sau obligație de a actualiza sau revizui în mod public orice declarații prospective sau listă de ipoteze sau factori anterioare, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel, în conformitate cu obligațiile de dezvăluire ale companiei în conformitate cu reglementările canadiane privind valorile mobiliare aplicabile. . Investitorii sunt încurajați să citească fișierele companiei cu autoritățile canadiene de reglementare a valorilor mobiliare, care pot fi vizualizate online la www.sedar.com.

READ  Interviu cu Fadia Saadeh, director de dezvoltare umană pentru Europa și Asia Centrală