aprilie 21, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

RESURSE GABRIEL LIMITED. Actualizare corporativă

RESURSE GABRIEL LIMITED. Actualizare corporativă

Londra, Marea Britanie / ACCESWIRE / 11 martie 2024 / Gabriel Resources Limited (TSXV:GBU)(„Gabriel„sau”Companie„) a anunțat la 8 martie 2024 că cererile de arbitraj ale ICSID ale Companiei împotriva guvernului român au fost respinse cu o majoritate de doi la unu și tribunalul a acordat României aproximativ 10 milioane USD în taxe și costuri legale. Hotărârea este obligatorie pentru părților și părților.Plătibilă la rata Trezoreriei SUA la 3 luni de la data atribuirii.Suma se va plăti cu dobândă simplă.

Gabriel crede că decizia tribunalului a fost profund viciată și o parodie a justiției. Această decizie fie ignoră în mod flagrant, fie denaturează în mod deliberat dovezile ample prezentate pentru a demonstra că decizia României de a refuza autorizațiile necesare a fost motivată politic și fără nicio bază de reglementare substanțială sau obiectivă.

Agenția continuă să revizuiască hotărârea cu consilierii săi juridici pentru a-și evalua opțiunile, inclusiv contestarea deciziei prin procesul de anulare prevăzut de Convenția ICSID.

Compania are în prezent fonduri de aproximativ 2,7 milioane USD (2,0 milioane USD) și se așteaptă să epuizeze un astfel de sold în cursul normal al activității până în mai 2024. Gabriel intenționează să efectueze o revizuire imediată a obligațiilor sale financiare actuale și viitoare. Capacitatea de a oferi resurse financiare pentru decontarea sumelor restante. Compania își va anunța rezultatele în timp util.

În ciuda acestei revizuiri, Gabriel va necesita finanțare suplimentară în al doilea trimestru al anului 2024 pentru a continua operațiunile pe termen lung (care pot include costurile unei eventuale proceduri de anulare) și pentru scopuri generale de capital. Există riscul ca Compania să nu poată obține suficientă finanțare suplimentară în condiții acceptabile sau deloc. Eșecul de a strânge fonduri conform cerințelor va avea un impact negativ asupra situației financiare a Companiei și asupra capacității de a continua activitatea.

Pentru informații despre acest comunicat de presă, vă rugăm să contactați:

Nici TSX Venture Exchange și nici furnizorul său de servicii de reglementare (așa cum este definit în politicile TSX Venture Exchange) nu își asumă responsabilitatea pentru adecvarea sau acuratețea acestei publicații.

Despre Gabriel

Gabriel este o companie canadiană de resurse listată la TSX Venture Exchange. Activitatea de bază a companiei a fost explorarea și dezvoltarea proiectului de aur și argint Roșia Montane din România. Proiectul Roșia Montană, unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur nedezvoltate din Europa, este situat în sudul Munților Abuceni din Transilvania, România, un cartier minier istoric și prosper care a fost exploatat continuu de peste 2.000 de ani încă din perioada preromană.

READ  Megabaza NATO din România găzduiește 10.000 de militari

Licența de exploatare pentru proiectul Roșia Montană este deținută de Roșia Montană Gold Corporation SA, în care Gabriel deține o participație de 80,69%, iar restul de 19,31% este deținut de Minvest Rořia Montană SA, o companie minieră de stat românească.

În urma eliberării licenței de exploatare în iunie 1999, Grupul și-a dedicat în mare parte toate resursele sale de management și financiare pentru explorarea, fezabilitate și dezvoltarea ulterioară a proiectului Roshia Montane. Gabriel a investit 760 milioane USD pentru a dezvolta Proiectul Roșia Montană și pentru a defini Roșia Montană („Proiectele Bucium” și două zăcăminte minerale promițătoare de aur, argint și porfir cupru-aur în zona concesiunii Bucium situată în apropiere de Roșia Montană. Proiectul, ” Proiecte”).

Proiectul Roșia Montană a avut potențialul de a fi un proiect emblematic de dezvoltare în România:

 • stimularea economiei românești prin contribuții directe și indirecte la PIB;

 • Crearea a câteva mii de locuri de muncă directe și indirecte într-o zonă cu șomaj înregistrat, asigurând astfel dezvoltarea economică durabilă a Rusiei Montane;

 • Faceți din România primul producător de aur și argint în Uniunea Europeană;

 • Remediați degradarea severă a mediului care în prezent împodobește peisajul din Rosh Montana ca urmare a operațiunilor miniere istorice nereglementate de stat, prin investiții semnificative în infrastructură și reabilitarea mediului; Și

 • Adăugați și alte investiții semnificative în conservarea și restaurarea importantei moșteniri culturale din Roșia Montană (dincolo de investițiile semnificative deja făcute de Gabriel).

Privitor la declaratiile anterioare

Acest comunicat de presă conține „informații prospective” (denumite și „declarații prospective”) în sensul legislației canadiane aplicabile privind valorile mobiliare. Declarațiile prospective sunt făcute pentru a oferi informații despre așteptările și planurile actuale ale conducerii și pentru a permite investitorilor și altora să înțeleagă mai bine mediul de operare al companiei. Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapt istoric, sunt declarații prospective și implică capacitatea Companiei de a procura capital.

În acest comunicat de presă, declarațiile prospective se bazează pe o serie de estimări și ipoteze care, deși sunt considerate rezonabile de către Companie în acest moment, sunt în mod inerent supuse unor incertitudini și neprevăzute semnificative de afaceri, economice și competitive. Rezultatele financiare, performanța sau realizările pot diferi de cele exprimate sau implicite aici.

Anumiți factori sau ipoteze semnificative utilizate pentru a face declarații prospective includ, fără limitare, incertitudini legate de: decizia recentă a Tribunalului ICSID, acțiuni, condiții sau evenimente ale Guvernului României care pot afecta capacitatea financiară a Companiei de a-și efectua operațiunile ( inclusiv, dar fără a se limita la finalizarea finanțării suplimentare menționate mai sus) sau pentru a-și deservi datoria; , explorarea, dezvoltarea și exploatarea proprietăților miniere și impactul cumulativ al judecăților cu rea-credință făcute în pregătirea informațiilor prospective.

Declarațiile prospective implică riscuri, incertitudini, ipoteze și alți factori, inclusiv cei expuși mai jos, care s-ar putea să nu se materializeze niciodată, să se dovedească incorecte sau, altfel decât se presupune în prezent, să facă ca rezultatele Companiei să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite. Privitor la declaratiile anterioare.

Orice declarație care exprimă sau conține discuții cu privire la proiecții, așteptări, convingeri, planuri, proiecții, intenții, ipoteze sau evenimente sau performanțe viitoare (deseori, dar nu întotdeauna, identificate prin cuvinte sau expresii precum „așteptări”, „anticipate”), „ prospectiv”, „se așteaptă”, „crede”, „proiecte”, „proiecte”, „estimări”, „estimări”, „intenționează”, „strategie”, „obiective”, „intenționează”, „potențial”, „ posibil” sau variații ale acestora sau că anumite acțiuni, evenimente, condiții sau rezultate „poate”, „ar putea”, „ar trebui”, „ar trebui”, „ar putea” sau „să ia, să apară sau să fie realizate” sau orice negativ al acestor termeni și expresii similare) nu sunt declarații de fapt și pot fi declarații prospective.

O serie de factori ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele conținute în declarațiile prospective, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • durata, costurile, procesul și rezultatul oricărei provocări la atribuire;

 • accesul la finanțare pentru a sprijini orice provocare viitoare a premiului și/sau activităților operaționale ale Grupului;

 • Impact asupra poziției financiare, strategiei de afaceri și operațiunilor acesteia în România: orice acuzații de practici istorice de corupție, investigații financiare incerte; aplicarea legii incertă pentru și împotriva grupului, acțiuni imprevizibile de reglementare sau agenție și instabilitate politică și socială;

 • modificări ale lichidității și resurselor de capital ale Gabriel și/sau grupului de companii a căror mamă directă sau indirectă este;

 • diluarea capitalurilor proprii care rezultă din conversia sau exercitarea unor titluri de valoare noi sau existente în întregime sau parțial în acțiuni comune;

 • capacitatea Companiei de a menține o listă la TSX Venture Exchange sau o piață publică reglementată pentru tranzacționarea valorilor mobiliare;

 • Acțiunile României în urma înscrierii „Peisajului minier Roșia Montan” ca Patrimoniu Mondial UNESCO;

 • riscurile de reglementare, politice și economice legate de operarea în jurisdicții străine, inclusiv modificări ale legilor, guvernelor și regimurilor juridice și interpretarea legilor financiare și a altor legi actuale și viitoare;

 • condițiile economice și financiare globale, inclusiv riscul de inflație;

 • situația geopolitică și evoluțiile economice care decurg din conflictul și criza umanitară rezultate din conflictul Rusia-Ucraina;

 • Pandemiile precum Covid-19 pot afecta operațiunile companiei și/sau termenul estimat pentru arbitrajul ICSID.

 • Fluctuații ale cursurilor de schimb valutar; Și

 • Prezența și participarea continuă în chestiuni operaționale sau de altă natură legate de anumiți angajați cheie și Consiliul de consilieri.

READ  Watchdog a impus sancțiuni fără precedent celui mai mare asigurător din România

Această listă nu este exhaustivă a factorilor care ar putea afecta oricare dintre declarațiile prospective ale Companiei.

Investitorii sunt atenționați să nu se bazeze nejustificat pe declarațiile prospective și să nu presupună că au existat modificări în afacerile Companiei de la data acestui comunicat de presă. Document, alte documente depuse sau furnizate periodic la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare relevante sau documente puse la dispoziție pe site-ul web al Societății. Toate declarațiile anticipative ulterioare scrise și orale făcute de Companie sau de persoanele care acționează în numele acesteia sunt calificate în întregime de acest anunț. Compania declină orice intenție sau obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații prospective sau lista de ipoteze sau factori de mai sus, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel, sub rezerva obligațiilor Companiei de dezvăluire în temeiul titlurilor de valoare canadiene aplicabile. reguli. Investitorii sunt îndemnați să citească dosarele companiei la autoritățile canadiene de reglementare a valorilor mobiliare, care pot fi vizualizate online www.sedarplus.ca.

Sursă: RESURSE GABRIEL LIMITED.

Vezi originalul Comunicat de presă la accesswire.com