august 12, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

România deschide calea pentru agrovoltaic – un impact real asupra dezvoltării E-RES

Unul dintre cele mai interesante subiecte din industria energetică românească în aceste zile este noua lege adoptată de parlamentul României pentru modificarea legii funciare. 18/1991. După implicarea intensă a sindicatelor energetice, legea mult așteptată a fost în sfârșit adoptată și așteaptă acum proclamarea președintelui României.

Scopul declarat al noii legi este eliminarea barierelor de reglementare din calea dezvoltării programelor E-RES prin facilitarea procesului de aprobare. Deși rezolvă de fapt multe dintre problemele juridice cu care se confruntă dezvoltatorii, noua lege creează unele probleme și incertitudini.

Pe scurt, modificările aduse noii legi pot reduce următoarele:

(i) Proiectele E-RES (PV, aer, biomasă, bioalchid și biogaz, capacități de stocare, stații de transformare și alte sisteme similare) pot fi dezvoltate direct Extra Muros Terenuri cu clasa de fertilitate III, IV și V (interzise până acum); Și

(ii) Extra Muros Terenurile cu clasa de fertilitate III, IV și V pot fi utilizate în sistem dual – pentru dezvoltarea schemelor E-SRE și a activităților agricole (cu excepția terenurilor arabile cu restricții duale).

Pentru a înțelege impactul real al acestor schimbări, este util să oferim o imagine de ansamblu asupra situației actuale.

I. Starea anterioară a noii legi

Construcția se poate realiza numai pe terenuri adecvate In-Muros Și Construibil Terenuri. Deși există excepții specifice de la această regulă, nimic nu se aplică planurilor E-RES.

Cu toate acestea, majoritatea terenului din România este potrivit pentru proiecte E-RES Extra Muros Agricultură Teren. Prin urmare, dezvoltarea proiectelor E-RES pe aceste terenuri ar trebui să urmeze un proces lung și costisitor care implică următorii pași cheie:

(i) Aprobarea Planului Zonal de Urbanizare („PUZ”) Pentru a schimba ținta întregului teren al proiectului Extra Muros A face In-Muros Și să recunoască parametrii urbani conformi; Și

(ii) Eliberarea autorizației de construire (care declanșează automat o schimbare a tipului de teren Agricultură Interior Construibil Teren).

Potrivit PUZ, aceasta poate dura până la 9 luni, provocând întârzieri semnificative în procesul de aprobare. Mai mult decât atât, taxa PUZ este unul dintre cele mai mari costuri ale procesului de autorizare și va fi plătită într-un moment în care fezabilitatea proiectului este încă incertă.

READ  Barcă nouă pentru ruta Nanayimo-Gabriola lansată în România

II. Impactul creat de noua lege

Urmând tendința globală, noua lege deschide calea proiectelor agro-voliționale și abordează unele dintre dificultățile de autorizare cu care se confruntă dezvoltatorii. Implicațiile practice ale noii legi pentru dezvoltarea proiectelor E-RES sunt rezumate mai jos.

1. PUZ pentru schimbarea țintei terenului In-Muros Nu mai este necesar

Pe parcursul dezvoltării proiectelor E-RES (PV, Aer, Biomasă, Biolichid și Biocos, Capacități de stocare, Stații de transformare și alte sisteme similare) Extra Muros Terenurile agricole cu clasa de fertilitate III, IV și V nu necesită aprobarea PUZ pentru modificarea țintei de teren In-Muros.

În schimb, ar trebui urmată o procedură specială pentru a transforma tipul de teren din teren agricol în teren cultivabil. Totuși, astfel de proceduri sunt semnificativ mai puține față de PUZ deoarece autoritățile trebuie să își dea avizul în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, în caz contrar cererea se consideră implicit aprobată.

O întrebare importantă este dacă PUZ este încă nevoie în procesul de autorizare a E-RES, în urma noii legi.

Motivul acestei întrebări este că scopul PUZ-ului este de a dubla (i) schimba ținta terenului Extra Muros Interior In-Muros Și (ii) stabilirea parametrilor și funcțiilor urbanistice pentru terenul specific conform planului. Deși primul scop nu este cerut în mod explicit, există întrebări cu privire la dacă PUZ-ul este încă necesar pentru al doilea scop.

Noua lege nu abordează în mod explicit necesitatea PUZ-ului, ci doar schimbarea tipului de teren Construibil Și obțineți autorizația de construire. Însă, în conformitate cu normele de construcție și urbanizare, autorizațiile de construire se vor elibera numai dacă se aprobă actele de urbanizare care reglementează guvernarea juridică, tehnică și economică a terenului respectiv. Deși anumite tipuri de construcții sunt scutite, autorizațiile de construire pot fi eliberate în lipsa documentelor de urbanizare, niciunul dintre acestea nu se aplică pentru dezvoltarea proiectelor E-RES.

READ  Pot Bulgaria, România, Grecia și Turcia să atingă obiectivele climatice COP26?

În general, doar PUG-urile sunt reglementate In-Muros Partea, nu Extra Muros Prin urmare, nu a fost stabilită o regulă specifică pentru astfel de terenuri. Cu toate acestea, s-ar putea argumenta că funcția de Extra Muros Terenurile sunt derivate din noua lege (activitate industrială) deoarece permite realizarea de proiecte E-RES pe astfel de terenuri. În această interpretare, parametrii urbanistici specificați în secțiunea Regulamentului Local de Urbanism al PUG se aplică și acestor zone. Totuși, dacă autoritățile mai au nevoie de un PUZ (pentru a reglementa zona din perspectivă urbană), până la urmă noua lege nu va face progrese semnificative în termenul limită sau procesul de aprobare a proiectelor E-RES.

2. Taxa de autorizare redusa pentru proiecte fotovoltaice daca se utilizeaza sistem dual

În cazul în care se implementează un sistem dual (realizarea planurilor E-SRE și desfășurarea activităților agricole), conversia tipului de teren din agricol în constructiv nu se va mai aplica întregului teren alocat planului E-RES, ci doar unui anumit teren. O suprafață de teren care nu mai poate fi folosită în scopuri agricole.

În proiectele fotovoltaice, acest lucru este deosebit de important deoarece structura stâlpilor înalți permite activități agricole / pășunatul animalelor sub panouri și, prin urmare, suprafața foarte mică a terenului va fi afectată. Prin urmare, în cazul acestor proiecte impozitul de conversie a tipului de teren este redus semnificativ (chiar dacă impozitul unitar pe metru pătrat nu se modifică).

3. Scadența întârziată a taxei pentru schimbarea tipului de teren

Plata pentru conversia tipului de teren (în prezent sub PUZ) este amânată până la eliberarea autorizației de construire, ceea ce, atunci când fezabilitatea proiectului este certă, întârzie procesul de degajare.

4. Cerințe ușoare de autorizare pentru terenurile de pășunat

Terenurile de pășunat nu sunt foarte folosite pentru proiectele E-RES din cauza cerințelor stricte de autorizare. Mai exact, Extra Muros Terenurile de pășunat pot fi utilizate pentru proiecte E-RES numai dacă o porțiune de teren neproductiv echivalent cu terenul afectat de proiect este modernizată. În practică, această cerere este o piatră de poticnire deoarece este foarte dificil să găsești terenuri necultivate, în timp ce proiectele fotovoltaice necesită suprafață de teren foarte mare.

READ  România primește aproximativ 5 200 de doze de anticorpi monoclonali din Italia pentru a trata pacienții cu COVID-19

Deși noua lege nu elimină o astfel de cerință, dacă se implementează dublu scop (scheme ERES și pășunat animale/producție de furaje), suprafața de teren afectată de schemele fotovoltaice va fi semnificativ mai mică și, prin urmare, necesarul neprodus. suprafata terenului se va reduce in mod corespunzator.

III. Limitările noii legi

În ciuda impactului său pozitiv, noua lege introduce limitări importante.

1. Noua lege se va aplica numai pentru maximum 50 de hectare de teren

Permisiunea de a crea proiecte E-RES Extra Muros Terenul se asigură numai pentru terenuri care nu depășesc 50 de hectare.

Această limitare poate avea un impact mai mare asupra economiei proiectelor fotovoltaice, deoarece cu cât costul conexiunii este mai mare, cu atât este mai mare capacitatea proiectului care va fi acceptată comercial, cu atât terenul necesar este mai mare.

2. Noua lege se va aplica doar până la 31 decembrie 2026

În efortul de a stimula utilizarea urgentă a programelor E-RES, efectele noii legi se vor aplica doar până la 31 decembrie 2026.

Până la această oră, estimăm că ambele tipuri de teren trebuie schimbate și eliberate autorizații de construire. Cu toate acestea, construcția poate continua după această dată.

Cu toate acestea, având în vedere tendința globală, implementarea E-RES ar trebui să continue și după 2026. Mai mult, dezvoltarea proiectelor E-RES ar trebui să fie etapizată având în vedere capacitatea limitată a fazei și faptul că consolidarea fazei este un proces consumator de timp.