evaluare nationalaUn număr de 1.511 de elevi, absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Tulcea, vor participa astăzi la prima probă a examenului de Evaluare Națională, cea de Limba și literatura română, urmând ca miercuri să aibă loc cea de-a doua și ultima probă, la Matematică.

Potrivit metodologiei de examen, subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe: să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională; să aibă un nivel mediu de dificultate; să permită rezolvarea în 120 de minute.

Proba scrisă de astăzi începe la ora 09.00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise. Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.

„Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a. În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei, iar nota acordată de aceştia va fi nota finală. Nota finală se trece pe lucrare şi se semnează de preşedintele comisiei din centrul zonal de evaluare”, se precizează în aceeaşi metodologie.

Rezultatele vor fi afișate pe data de 26 iunie, până la ora 16.00; pe 26 iunie, elevii nemulțumiți de rezultate vor putea depunere contestaţiile, între orele 16.00 – 20.00. Afişarea rezultatelor finale după contestaţii va avea loc pe data de 30 iunie.