Pentru corecta informare a publicului, Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a făcut ieri, printr-un comunicat de presă, unele precizări referitoare la aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Astfel, conform art. 40 alin.(1) din O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 2019- 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 următoarele drepturi: – indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare; – drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1; – drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11; – drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensile IVOR, cu modificările și completările ulterioare; – indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; – indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în periaoada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare; – indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată; – ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulteriaore. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin.(2) din O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 2019-2021, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018. În ceea ce priveşte beneficiarii de pensii, potrivit art. 31 din O.U.G. nr. 114/2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei urmând ca începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie să se majoreze cu 15% la valoarea de de 1.265 lei.

În fine, conform prevederilor art. 32 din O.U.G. nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută în O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulteriaore, se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei, iar potrivit dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 114/2018, în anul 2019, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.