De aproape o săptămână au început controalele pe teren, prin metoda clasică, la fermierii din eşantionul stabilit de calculator. La Tulcea, vor fi verificaţi 312 fermieri, fie la suprafaţa de teren declarată, fie la numărul de animale.

Scopul APIA cu aceste verificări este acela de a controla condiţiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu regulamentele europene în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare a măsurilor de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, respectiv verificarea fiecărei parcele declarate la eligibilitate, localizare, suprafaţă şi aspecte privind utilizarea- acoperirea terenului.

Fermierul este obligat să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei, să prezinte informaţiile şi documentele legate de obiectul controlului, să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură. Controlul se poate face şi în lipsa fermierului, dar prezenţa lui este necesară atunci când acesta a fost selectat la controlul pe agromediu, de asemenea, pentru controlul cerinţelor de ecocondiţio­nalitate.

În cazul în care „eşantionatul” refuză sau restricţio­nează accesul în exploataţie a inspectorilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă. Cu alte cuvinte, este tăiat de la subvenţie. Sunt însă, situaţii şi situaţii. Respectiv, dacă fermierul deşi notificat, nu poate fi prezent, acesta este obligat să împuternicească o altă persoană în baza unei declaraţii pe propria răspundere.

Obligaţii are şi inspectorul APIA, respectiv, să prezinte scopul controlului, să solicite acces şi informaţii, documente legate de problematica exploataţiei supusă verificărilor.

La final, fermierul poate să conteste rezultatele controlului dacă acesta consideră că nu sunt reale, în termen de 30 de zile.

La nivel de judeţ, de când se acordă subvenţii şi se fac controale în ferme, APIA nu a înregistrat niciun caz de refuz de acces. De altfel, chiar la depunerea cererii unice de plată, la final, fermierul solicitant de subvenţie semnează că nu va interzice accesul vreunui angajat APIA cu atribuţii de control pe terenul său.