Comunicat de presă
Data: 23.01.2019
Lansare proiect: – “ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREA
TERENULUI”

S.C. SOHO-SME ICT PROJECT S.R.L., în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020
şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Progra –
mul Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul cu titlul “ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI”, cod
MySMIS:119224.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2-”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de Investiţii 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri”, apel de proiecte POR 2017/2/2.1.A/ITI/1, având o valoare totală de 1.081.932,82 lei, din care finanţarea nerambursabilă
este în valoare de 908.823,56 lei.
Data demarării proiectului este 01.10.2017, iar data estimată de finalizare este 31.07.2019.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității întreprinderii, prin crearea unei capacități de execuție a
lucrărilor de pregătire a terenului, a asigurarii unei productivități ridicate a muncii și asigurarea diversității în gama de lucrări de
pregătire a terenului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• exploatarea economică a ideilor noi/ tehnologiilor inovative prin elaborarea unui proiect realist, de calitate, sustenabil,
concordant cu documentele strategice relevante;
• diversificarea activităţii microîntreprinderii SOHO-SME ICT PROJECT S.R.L. prin investiţii în active corporale ce susţin înfiinţarea
şi operaţionalizarea investiţiei “ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI”;
• asigurarea sustenabilităţii investiţiei prin monitorizarea progresului şi a durabilităţii proiectului.
Locaţia de implementare a proiectului este: Loc. Isaccea, Calea Măcin, nr. 29, Jud. Tulcea.
S.C. SOHO-SME ICT PROJECT S.R.L.
Date de contact beneficiar: Municipiul Brăila, Str. B-dul Independenței nr. 89, Cam. 4, judeţul Brăila, cod poştal 810047, România
Telefon: 0760320354; email: sorin.iosef@ymail.com
Persoană de contact: Iosef Sorin
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020