Obiectivele concursului se referă la încurajarea şi promovarea creativităţii individuale su colective, având ca sursă de inspiraţie tradiţia pascală; valorificarea expoziţională a lucrărilor; Promovarea tinerilor cu abilităţi artistice excepţionale.

Organizatorii concursului și reglementări oficiale

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea „Gavrilă Simion” (I.C.E.M), cu sediul in Tulcea, Str. 9 Mai, nr. 2, cod poştal 820026, tel. 0240/516204.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, potrivit celor menţio-nate mai jos.

Dreptul de participare

La concurs pot participa preşcolari şi elevi, din instituţiile publice sau private din întreaga lume.

Calendarul concursului

• 26 februarie – lansarea concursului

• 30 martie (ora 12.00) – ultima zi de înscriere în concurs şi de depunere a creaţiilor la sediul MEAP sau la oficiul poştal

• 2 aprilie – debutul sesiunii de jurizare

• mai – anunţarea rezultatelor, decernarea premiilor (în cadrul vizitelor sau on-line)

Desfășurarea concursului

Participanţii vor preda/trimite la sediul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară, Tulcea, Str. 9 Mai, Nr. 2, Cod poştal 820062, e-mail cu o lucrare colectivă cu tematică pascală sau un coş cu ouă încondeiate (golite în prealabil), încadrată într-una dintre secţiunile următoare: Ou încondeiat sau decorat; Icoane, Obiecte de cult; Artă plastică: pictură, desen, grafică, sculptură; Butaforie.

Juriul recomandă participanţilor să se inspire din tradiţiile pascale locale (de exemplu: Lăsata Secului, sărbătoarea Floriilor, Joia Mare, Învierea, Săptămâna Luminată, Înălţarea, Rusaliile) şi din credinţele populare (ex: Paparudele, Caloianul, Lăzărelul). Se acceptă şi butaforii cu tema tradiţională pascală în tehnici complexe.

Lucrarea şi/sau coşul cu ouă vor fi etichetate clar cu următoarele informaţii: clasa/grupa; numele cadrului didactic coordonator; şcoala/grădiniţa, localitatea, ţara. Se vor comunica organizatorilor şi datele de contact: număr de telefon, adresa şi e-mail.

Participarea la concurs a claselor de elevi sau a grupelor de preşcolari din alte zone decât municipiul Tulcea se poate face utilizând serviciile poştale.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi organizatorilor concursului: tel. 0240/516204, meaptulcea@yahoo.com.

Desemnarea câștigătorilor

Câştigătorii vor fi desemnaţi de către un juriu format din reprezentanţi ai instituţiei culturale organizatoare.

Câştigătorii se anunţă, în decursul lunii mai, telefonic, la numerele indicate de participanţi.

Premierea

Premierea va avea loc la sediul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Tulcea.

Premiile acordate de organizatori vor consta în diplome şi activităţi de pedagogie muzeală, organizate în cadrul vizitei. Diplomele concurenţilor din alte judeţe/ţări, care nu pot participa la activităţile pedagogice desfăşurate la sediul muzeului, vor fi trimise on-line (scanate).

Prelucrarea datelor personale și a lucrărilor

Organizatorii concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele de contact să intre în baza de date a organizatorilor şi a partenerilor acestora, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru transmiterea de noi oferte educaţionale, invitaţii la expoziţii,

concursuri sau alte activităţi cultural-educative.

Lucrările înscrise în concurs nu se returnează. Acestea pot intra în colecţiile organizatorilor, pe baza unei evaluări realizate de o comisie internă de specialitate.

Dispoziții finale

Înscrierea la concurs constituie un acord implicit pentru acceptarea şi respectarea condiţiilor detaliate în prezentul regulament.

Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automată a premiilor. Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca lucrările lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri de promovare de către organizatori, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite la următoarea adresă: Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Tulcea (M.E.A.P.), din Tulcea, Str. 9 Mai, nr. 2, cod poştal 820026, tel. 0240/516204 (între 8-16) până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, organizatorii nu vor mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

Încetarea concursului

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menţionată la pct. IV numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorilor, din motive independente de voinţa lor, de a continua prezentul concurs.