elevi in clasa (unica.ro)Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară pot fi înscrişi într-o şcoală din România doar după echivalarea studiilor urmate în străinătate şi după ce aceştia susţin anumite examene de diferenţă. Pe parcursul unui an școlar, în județul Tulcea se reînscriu în medie 40-50 de copii, cei mai mulți din Italia și Spania.

„Elevii care se reîntorc din străinătate pot fi înscrişi în unităţile de învăţământ din Tulcea pe tot parcursul anului şcolar, însă cei mai mulţi vin în timpul vacanţei de vară. Procedura prevede ca părinţii să facă o cerere la şcoala unde vor să meargă copiii şi dosarul cu actele necesare trebuie să ajungă la Inspectoratul Şcolar Judeţean. În ultima perioadă avem deja trei astfel de situaţii”, a spus inspectorul şcolar Gheorghe Băisan.

Dosarul de echivalare va fi depus de către părinți la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient, iar şcoala va transmite dosarul către Inspectoratul Şcolar Judeţean. Evaluarea situației elevului va ține cont de: vârsta

i nivelul dezvoltării psiho-compor­ta­men­tale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară. În cazul în care părinții nu sunt de acord cu clasa sau nivelul de studiu la care au fost repartizaţi copiii, aceştia vor fi înscrişi la clasa pentru care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

Dacă studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse, promovate sau echivalate, comisia de echivalare solicită Inspecto­ratului Şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea înche­ierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.

După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recu­noaștere și echivalare, fie prin pro­movarea examenelor. Pentru persoa­nele care nu cunosc limba română, înscrierea în învățământul românesc se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului Educației.