APIA birouConform APIA, începând de astăzi fermierii pot obţine adeverinţe pentru cei care beneficiază de scheme de plată gestionate în cadrul campaniei 2017 (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practivi agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsuri de mediu şi climă) şi care doresc să contracteze credite pentru finanţarea activităţilor curente.

La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează adeverinţa prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2017 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi pentru măsurile de mediu şi climă. Prin adeverinţă se confirmă suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele care fac obiectul convenţiei, că

s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată. Valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.

APIA atrage atenţia fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente să analizeze cu atenţie soluţia de finanţare propusă de bancă, astfel încât să aleagă modalitatea de finanţare cea mai convenabilă.