dealurile bestepe (www.carpati.org)În cursul zilei de mâine are loc la Beștepe prima consultare publică privind Planul de Management Integrat pentru situl Natura 2000 Beștepe-Mahmudia, din Rezervația naturală Dealurile Beștepe. Evenimentul este organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea.

„Planul de management reprezintă documentul de bază pentru administrarea sitului Natura 2000 Beștepe-Mahmudia din rezervația naturală Dealurile Beștepe, iar scopul

întâlnirii constă în posibilitatea consultării opiniilor tuturor factorilor implicați: autorități publice locale, agenți economici, ONG-uri de mediu, cetățeni”, a precizat directorul APM Tulcea, Adriana Popescu.